Stratégia:

A küzdelem megtervezésének a tudománya.
A vállalat stratégiája olyan írásban rögzített koncepció, amely tartalmazza a vállalat hosszú távú terveit, céljait és ezek elérési eszközeit.

Stratégia kidolgozás oka:

 • változó környezet
 • az erőforrások szűkössége

Stratégia jelentősége:

 • segíti a környezeti alkalmazkodást
 • segíti az erőforrások elosztását
 • irányt mutat a vezetésnek.

Stratégia kialakítási módjai:

 1. Tervező típusú: / legfejlettebb /, erős nagyvállalat készíti, ahol a piac prognosztizálható, folyamatosan tervezik a stratégiát.
 2. Vállalkozási típusú: az élre törő vállalatok stratégiája, keresik az új lehetőségeket, nagy lépések, nagy kockázat, helyzettől függő döntések.
 3. Adaptív típusú: a vállalat a pozíciótartásra törekszik, általában bonyolult környezetben kis lépésekben halad, azaz válaszol a kihívásokra.

A stratégia szintjei:

 1. Vállalati szintű
 2. Üzletági szintű / üzleti egységek, nyereségközpontok vagy profit rendszerek, divízió /, olyan elkülönült alapegység (terület vagy termék), ami a vállalatból kiszakítva képes lenne önállóan működni.
 3. Funkcionális egységek szintje (költség központok, cost centerek), ezek a végrehajtó egységek például: anyaggazdálkodás.

Stratégia fajtái:

 1. Költség vezető stratégia: alacsony árakkal próbál a piacon nagy részesedésre szert tenni
 2. Megkülönböztető stratégia: termékek egyedi jellemzője
 3. Koncentráló stratégia: fogyasztói igényekhez próbál alkalmazkodni

A tervezés szakaszai:

 1. Helyzetelemzés
 2. Stratégiai cél kitűzése
 3. Lehetséges megoldási utak, azaz alternatívák kidolgozása
 4. Döntés vagy választás, azaz a stratégia elfogadása
 5. A stratégia végrehatása, ellenőrzés, visszacsatolás

Stratégia kidolgozása során:

 1. Küldetés tisztázása: a profit célt konkretizálja, azaz milyen fogyasztói igényt akar kielégíteni a vállalat és hogyan.
 2. Fontos versenyhelyzet vizsgálata: cél a versenyelőny feltárása
  1. Vizsgálati módszer: vállalati szinten kiterjed valamennyi szereplőre (vevő, versenytárs, szállító), SWOT elemzés (Gyelv – gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek), további módszer lehet: a csoportos döntési technikák alkalmazása, Brainstirming- ötletroham, Delphi.
  2. Üzletági szinten: úgynevezett portfolió elemzésen alapul.

BCG mátrix vizsgálati szempont: piaci részesedés (a versenytárshoz viszonyított részesedés), a minősítés lehet alacsony és lehet

Kérdőjelek: magas növekedés, a részesedés alacsony! Ígéretes termék, sok pénz a felemelkedéshez:

 1. támogatni, hogy sztár legyen
 2. lesüllyeszteni
 3. félretenni, továbbfejleszteni

Sztárok:

 • magasan nő az igény „én” vagyok a piacvezető
 • további támogatást kell adni.

Fejős tehenek:

 • magas a részesedés, de a vonzerő csökken, kiöregedett sztárok
 • tartani, amíg profitot hoz
 • aratás, leszedni a hasznot

Döglött kutya:

 • semmire sem jó termék
 • meg kell szüntetni.

Egy normális termék mindegyiket átéli.
A módszernek azaz előnye, ami a hátránya, mert nagyon egyszerű

 • GE Mekinsey mátrix: minden fontos tényezőt képes vizsgálni, ezeket a tényezőket kritikus tényezőknek nevezzük:
  1. belső helyzettel kapcsolatos, ez az évi versenyképességemet határozza meg.
  2. külső kritikus tényezők, a piaci vonzerőt határozzák meg.

A kiválasztott tényezőket 1-5-ig osztályozzuk, majd az osztályzatokat átlagoljuk, az átlag alapján értékeljük a terméket.

 • alacsony: 1-2,33
 • közepes: 2,34-3,67
 • magas: 3,68-5

Előnye: sok tényezőt képes figyelembe venni.
Gond: rossz a tényező kiválasztása, helytelen osztályozás, tényezők súlyozása.
Mindkét módszer segíti a döntéseket, viszont a bővítéshez nem ad információt, mivel a meglévő termék struktúrával dolgozik.
A stratégiában fontos feladat a szinergia: különböző stratégiák összehangolása és így a legjobb hatást érhesse el

Nemzetközi vállalatok stratégiája:

A vállalatok erősségére épít.

 1. Magas technológiai színvonal: termékexportra épít
 2. Átlagos technológiai színvonal: a technológia egyszeri eladásából magas profit.
 3. Magas vezetési szint: adódó lehetőségek kihasználása
 4. Az erőforrások eltérő árkülönbözeténél a termelés telepítése, azaz a működő tőke export, oda viszem a terméket, ahol olcsóbb.

Stratégiai szövetségek:

a vállalatok közötti hosszú távú megegyezések

 1. Horizontális: az azonos piacon lévő vállalatok (versenytársak) megegyezése.
 2. Vertikális: az azonos termelési ill. elosztási láncban lévők szövetsége, csökken az erőforrás függőség, információáramlást segíti.
 3. Vegyes: 1-1 probléma megoldására jön létre, bárki tagja lehet.

A stratégia végrehajtása: A vezetés feladatai:

 1. Az erőforrások szétosztása
 2. A megfelelő szervezeti, vezetési rendszer
 3. A vállalati kultúra fejlesztése
 4. A stratégiai és az operatív vezetés közötti összhang
 5. Az ellenőrzés, visszacsatolás, vizsgálni kell a zavar okait.
  • részterület zavar
  • egész vállalatra kiterjedő zavar
  • egész gazdaságra kiterjedő zavar