Általános forgalmi adó (ÁFA)

Az áfa csak azt a jövedelmet terheli, amely a termékben és szolgáltatásban az adófizetőnél értéknövekedésként keletkezett tehát az adózó tevékenysége eredményeképpen jött létre, és a terméket értékesítették szolgáltatást kiszámlázták.

ÁFA alapja

Az értékesített termék vagy szolgáltatás az adó összegével csökkentett ellenértéke.

Adóhatósággal szembeni kötelezettségek lehetnek különböző központi és helyi adók, továbbá jogtalanul igénybe vett támogatások miatti tartozás.

Központi adó a Társasági adó, SZJA, ÁFA

A vállalkozás megfizeti az eladó által felszámított ÁFÁ-t ezt előzetesen felszámított ÁFÁ-nak nevezzük. Lehet levonható és nem levonható.

A levonható előzetesen felszámított ÁFÁ-t egyéb ráfordításként a 867 költségvetéssel elszámolt adók illeték hozzájárulás számlán számoljuk el.

Ha a vállalkozás adóköteles és nem adóköteles értékesítést is végez, az ÁFA levonható és nem levonható összegét köteles elkülöníteni, illetve arányosítással megosztani.

A vállalkozás értékesítéskor felszámítja az ÁFÁ-t és a vevővel megfizetteti. Ezt az adót fizetendő adónak, outputadónak nevezzük.

A fizetendő és az előzetesen felszámított ÁFA különbségét rendezni kell az állami költségvetéssel. Az előzetesen felszámított ÁFÁ-t össze kell gyűjteni a 466 előzetesen felszámított ÁFA számlán.

Az általunk felszámított ÁFÁ-t a 467 fizetendő ÁFA számlán kell gyűjteni, a két számla egyenlegét az állami költségvetéssel való elszámolás időpontjában össze kell vezetni és a különbséget rendezni kell 384 elszámolási betétszámláról.

Következő év elején a 466 és a 467 számlák egyenlegét át kell vezetni a 468 ÁFA pénzügyi elszámolásszámlára.

A számla egyenlege mutatja hogy a következő év elején a vállalkozónak milyen elszámolási kötelezettsége áll fenn.

Társasági adó

A társasági adó számviteli elszámolásához analitikus és szintetikus nyilvántartás kapcsolódik.

A Társasági adóelőleg összegét és a fizetés gyakoriságát az adóalanynak önadózással kell megállapítani és bevallani.

Társasági adóelőleg főkönyvi elszámolása

  • T 461 Társasági adóelőleg
  • K 384 elszámolási betétszámla

Társasági adófizetési kötelezettség elszámolása a forrásszámlák között egy főkönyvi számlát érint amely év közben befizetett társasági adóelőleg összegét könyvelik a T oldaltra, év végére vonatkozóan a mérlegkészítés időpontjára pedig az előbbi számítás eredményeként megjelenik a K oldalon adófizetési kötelezettségként.

Átvezetése:

  • T 891  Társasági adó
  • K 491 Társasági adóelőleg elszámolása

Személyi jövedelemadó

Az szja a magánszemélyt és magánszemélyeknek, vagy javukra kifizetést teljesítő kifizetőt terhelő adónem.

Magánszemély részére kifizetett összes adóköteles jövedelem után elszámolt és levont adóelőleget a vállalkozás kötelezettségeként kell kimutatni.

Adóköteles jövedelemből levont adóelőleg

  • T 471 jövedelem elszámolás
  • K 462 Szja elszámolás

Kötelezettségként előirt összeg adóhatósághoz való befizetése

  • T 462 Szja elszámolási szla
  • K 384 elszámolási szla