Nemlineáris regresszió:

  • változóiban nem lineáris (megfelelő transzformáció után lineárissá alakítható)
  • paramétereiben nem lineáris (a hagyományostól eltérő becslési módszerek megválasztását igényli)

Hatványkitevős modell:

u: a reziduális, véletlen változó
 : regressziós együttható azt fejezi ki, hogy a tényezőváltozó relatív változása mekkora relatív változást idéz elő az eredményváltozóban.

Féllogaritmikus modell:

Y változó relatív változását X változó abszolút változásához viszonyítva

Reciprok regressziós modell:

 : ez az érték, amely felé a függvény aszimptotikusan közelít,  ha X értéke minden határon túl nő

Polinomiális regresszió:

Másodfokú: polinom; harmadfokú: közgazdasági alkalmazás

A nemlineáris kapcsolat szorossága:

Korrelációs index:       lineáris kapcsolat esetén megegyezik a lineáris korrelációs együtthatóval

Többváltozós nemlineáris modell:

Cobb-Douglas féle termelési függvény

Y: termelés outputja; X1: munkaráfordítás; X2: tőkeráfordítás