Korrelációs kapcsolat

Mennyiségi ismérvek közötti összefüggés

Lineáris korrelációs együttható:

Lineáris kapcsolat esetén.
Kovariancia:               

Rangkorrelációs együttható (Spearman-féle):

Monoton kapcsolat esetén.
Lineáris korrelációs együttható:                      

Korrelációs hányados:

Határozatlan irányú kapcsolat esetén.
Korrelációs hányados: