Sztochasztikus kapcsolat

A statisztikai ismérvek között tendenciaszerűen, valószínűségi jelleggel érvényesülő összefüggés

  • asszociációs kapcsolat: minőségi ismérvek
  • korrelációs kapcsolat: mennyiségi ismérvek
  • vegyes kapcsolat: ok szerepét minőségi, okozat szerepét mennyiségi ismérvek töltik be

Determinációs együttható

A tényezőváltozó(k) az egyedek eredményváltozó szerinti különbözőségének (szóródásának) hány százalékát magyarázza meg.

Asszociációs kapcsolat elemzése:

YULE-mutató:   

Cramer-együttható:  

Vegyes kapcsolat elemzése:

Egy minőségi ismérvet tartalmaz:

Szóráshányados: 

Több minőségi ismérvet tartalmaz: