Regresszióanalízis:

= lehetőséget nyújt a korrelációs kapcsolat számszerű leírására, segítségével elemezhető a kapcsolat tartalma, iránya, az ismérvek egymásra gyakorolt hatásának mértéke.
Y,X: valószínűségi változók. => Y valószínűségi változó X-re vonatkoztatott regressziója:
y = E(Y|X=x)
Elméleti regresszió: a feltételes várható érték fejezi ki, a gyakorlatban csak közelíthetjük. (empirikus regressziófüggvénnyel)
Analitikus regresszió: tapasztalati adatokból meghatározható, de konkrét formulával kifejezett függvény.
Regressziós modell: az n dimenziós változók között egy vagy több olyan szerepel, amelyik nem valószínűségi változó.
Korrelációs modell: az a modell, amelyben szereplő változók mindegyike valószínűségi változó.

A regressziós függvény koncepciója:

Alap regressziós függvény:

E(Yi|xi) = ß0 + ß1xi
ß0, ß1: az általunk ismeretlen lineáris kapcsolat paraméterei
ß1: regressziós együttható
Empirikus regressziófüggvény: a feltételes várható értékek empirikus megfeleléseként a részátlagok alkotta statisztikai sor.
  • segítségével információkat nyerhetünk a korrelációs kapcsolat természetéről
  • további elemzésekre azonban nem tudjuk érdemben használni
Minta regressziós függvény: a valóságban létező regresszió mintabeli adatok alapján történő becslése.

A klasszikus lineáris regressziós modell:

Feltételei:
  1. a véletlen változó (ε) várható értéke nulla.
  2. autokorreláció = a véletlen változó értékei páronként nem korrelálnak egymással.
  3. homoszkedasztikus = a véletlen változók szórása állandó.