Többváltozós lineáris regresszió: 

= módot ad arra, hogy egyszerre több tényezőváltozónak az eredményváltozóra gyakorolt hatását elemezzük.

A regressziós modellt két feladat megoldására használjuk:

  1. jelenségek elemzésére
  2. előrejelzések készítésére

Többváltozós lineáris regresszió modellje:

Y = ß0 + ß1X1 + ß2X2 + … + ßkXk + ε
ε: véletlen hatás, várható értéke nulla.
  • paraméterei becslését a klasszikus legkisebb négyzetek módszerével végezzük.
  • a modell együtthatóit parciális regressziós együtthatóknak nevezzük.

Hipotézisellenőrzés, intervallumbecslés:

Varianciaanalízist használunk.
Hipotézisrendszerünk: H0: ßj = 0 és H1: ßj ≠ 0