Trendelemzés: 

Két alapvető módszer:
 1. mozgóátlagolásos eljárás: számtani átlagszámítás speciális idősori alkalmazása.
 2. analitikus trendszámítás: analitikus függvényekkel írjuk le a vizsgált jelenség tartós tendenciáját.

Mozgóátlagolásos trendelemzés:

 • vesszük az idősor első k számú értékét
 • összegezzük őket
 • az összeget k-val osztjuk
 • az így kapott számértéket, az összeget szolgáltató időszak középső elemének megfeleltetjük…

Analitikus trendszámítás:

Az alkalmazható függvénytípusok:
 1. lineáris trendfüggvény
 2. exponenciális trendfüggvény
 3. másodfokú polinom
 4. hatványkitevős függvény
 5. hiperbolikus trendek
 6. Törnquist függvény
 7. logisztikus S formájú telítődési görbe
A lineáris trend becslése során cél a yt = b0 + b1t függvény paramétereinek becslése. (legkisebb négyzetek módszerével)
Exponenciális trend becslése esetén célunk a yt = b0b1t függvény paramétereinek becslése.