Idősorok elemzése: 

Két fő megközelítési mód ismert:
 1. determinisztikus idősor elemzés: az idő múlása és az idősori realizált értékek között összefüggést vélelmezünk.
 2. sztochasztikus idősor elemzés: abból indul ki, hogy az aktuális idősori értékeket korábban realizálódott értékei és a véletlen hatás alakítja ki.

Idősor elemzés egyszerűbb eszközei:

 1. grafikus megjelenítés: szemléletes -> segíti az elemzést
 2. dinamikus viszonyszámok:
  • bázis-, és láncviszonyszámok
  • speciális átlagok
   tartamidősor esetén egyszerű számtani átlag
   állapotidősor esetén kronologikus átlag

Idősorok összetevői:

 1. trendhatás vagy alapirányzat: az idősort befolyásoló olyan főbb hatások, amelyek a vizsgált időszakban állandóan érvényesülnek, és stabilitást mutatnak.
 2. periódikus ingadozás: szisztematikusan jelentkező hullámmozgással modellezhető hatások. (állandó periódushossz = szezonalitás; hullámmozgás kitérései állandóságot mutatnak = állandó szezonalitás; ellenkező esetben = változó szezonalitás)
 3. véletlen ingadozás: sok kisebb jelentőségű, egyedi hatás.
 4. strukturális törés: egyszeri, jelentős tendenciaváltozás. (oly számottevően befolyásolják az adott időszak alakulását, hogy külön vizsgálatot igényelnek)