A regressziós modell feltételrendszere:

 1. A véletlen tag várható értéke nulla
 2. A véletlen tag varianciája állandó
 3. A modell autókorrelálatlan (= a véletlen tag értékei páronként nem korrelálnak egymással)
 4. A magyarázó változók függetlenek a hibatényezőtől
 5. A modell nem multikollineáris (= a változók nem függnek össze lineárisan)
 6. A magyarázó változók számának kisebbnek kell lennie, mint a tapasztalati megfigyelések száma

Multikollinearitás:

Két alapvető formában jelenhet meg:

 1. a magyarázó változók között a kapcsolat függvényszerű (= teljes/extrém multik.)
 2. a magyarázó változók között a kapcsolat sztochasztikus

Következménye:

 1. növeli a regressziós együtthatók varianciáját
 2. a paraméterek értékei mintánként jelentősen különbözhetnek

Feltárása:

 1. korrelációs mátrix segítségével (Klein féle hüvelykujjszabály)
 2. globális mérőszámokkal (M1 mutató, M mutató)
 3. statisztikai próbákkal

Kiküszöbölése:

 1. elhagyjuk a változót, amely „okolható” a multikollinearitásért
 2. növeljük a minta nagyságát
 3. főkomponensek módszere
 4. ridge regresszió

Autokorreláció:

= egy idősor elemei között fellépő sztochasztikus kapcslat.
Mértéke az autokorrelációs együtthatóval mérhető
p-ed rendű autokorrelációs együttható = egymástól p időegységnyi távolságra álló elempárok korrelációs együtthatója.
Autoregresszív folyamat = az idősor egyes értékei függvényei a megelőző számértékeknek.
Kimutatása: Durbin Watson d-próba.

Heteroszkedaszticitás:

Feltárása:
 1. grafikus módszer
 2. Goldfeld Quandt próba
 3. Glejser próba
Szroeter féle próba