Becsléselméleti alapfogalmak: 

Statisztikai becslés = egy sokaság valamely ismeretlen jellemzőjére egy közelítő értéket adunk.

Becslés tárgya lehet:

 • a véges sokaság valamely jellemzője
 • a sokasági eloszlás paramétere
 • a sokaságban érvényesülő összefüggéseket leíró modellek patraméterei
Becslőfüggvény: olyan statisztika, mely a mintaelemek valamilyen függvényeként alkalmas arra, hogy az ismeretlen sokasági jellemzőre közelítő értéket adjon.
 • a becslőfüggvények várható értéke és szórásnégyzete alapján a becslések minősíthetők (torzított, vagy torzítatlan)
 • a becslőfüggvény szórásnégyzete, illetve szórása a véletlen hibának az átlagosan használt mérőszáma (követelmény, hogy a standard hiba minél kisebb legyen)
Pontbecslés: a becslőfüggvény segítségével a becsülni kívánt sokasági jellemzőre egy konkrét érték adható, a véletlen minta adataiból.
Intervallumbecslés: a becslőfüggvény értékeinek olyan intervallumát adjuk meg, mely nagy valószínűséggel tartalmazza a becsülni kívánt jellemzőt. (eredménye: konfidencia intervallum)

Becslőfüggvény eloszlása függ:

 • a vizsgált mintabeli jellemzőtől
 • a mintavétel módjától
 • a minta nagyságától
 • külső információktól

Statisztikai becslés lépései:

 1. pontbecslés
 2. standard hiba számítás
 3. intervallumbecslés

A becslőfüggvény tulajdonságai:

 • torzítatlanság: torzítatlannak nevezzük a becslőfüggvényt, ha várható értéke megegyezik a becsülni kívánt sokasági jellemző értékével.
 • hatásosság: az a becslőfüggvény hatásosabb, melynek szórásnégyzete kisebb
 • konzisztencia: = a mintanagyság növelésével egyre pontosabb becslésekhez juthatunk.
 • robosztusság: = eloszlásmentesség (akkor is alkalmazhatók, ha nem ismerjük a sokasági eloszlást)