A mintavételezés alapfogalmai: 

Esetek, indokok amikor nem célszerű teljeskörű megfigyelést végezni:
  • késztermékek minőségellenőrzése
  • idő- és költségigényes
  • lakosság nagy része nem hajlandó személyes információ közlésére
mintavétel = részleges adatfelvétel; célja: mintabeli információk alapján a teljes sokaságra vonatkozó megállapítások, következtetések.
minta = azon részsokaság, amely egyedeire az adatgyűjtés kiterjed
véletlen mintavétel = ha a mintavétel során minden alapsokasági egyednek előre rögzített valószínűséget biztosítunk, arra, hogy a mintába kerüljön.

Mintavétel technikai végrehajtása történhet:

  • sorsolással
  • véletlen számtáblázat segítségével
  • számítógépen véletlen szám generálásával

Véletlen minta elemeinek kiválasztása történhet:

  • visszatevéses mintavétellel: a már kiválasztott egyedet visszatesszük az alapsokaságba. ( a mintaelemek független véletlen változók)
  • visszatevés nélküli mintavétellel: a már kiválasztott egyed nem kerül vissza az alapsokaságba. ( a mintaelemek nem független véletlen változók)
Definíció: Véges N elemű sokaságból n elemű véletlen mintavétellel nyerhető összes lehetséges minták száma kombinatórikai úton határozható meg.

Mintabeli jellemzők, független azonos eloszlású minta esetén:

= véges sokaságból visszatevéssel, vagy végtelen sokaságból visszatevés nélkül veszünk mintát.
  • mintaelemek független azonos eloszlású véletlen változók, várható értékük és varianciájuk megegyezik a sokaság várható értékével és varianciájával.
  • a mintabeli jellemzőt a mintából számított statisztikának nevezzük.

Egyszerű véletlen mintavétel:

= véges N elemű sokaságból n elemű mintát visszatevés nélkül választunk ki, és valamennyi sokasági egység egyenlő n/N valószínűséggel kerül a mintába.