Véletlen változó: 

= egy szituáció lehetséges kimeneteleinek összessége. (pl. baleset során a vezetők sérüléseinek kimenetele: nem sérült, könnyen, súlyosan, meghalt)
-> minden olyan függvény, transzformáció, amely a bizonytalan kimenetelű szituációk nyomán realizálódott eredményekhez numerikus értéket rendel.
 1. diszkrét:
  = az általa felvehető értékek száma megszámlálható (pl. háztartások taglétszáma)
 2. folytonos:
  = a valós számok egy- vagy több intervallumán bármekkora értéket felvehet (pl. állampolgárok éves adóbevallásának összege)

Valószínűségeloszlások:

1. diszkrét:

X: diszkrét véletlen változó
x: az általa felvehető értékek
Ekkor p(x)=P(X=x) valószínűséget a X véletlen változó valószínűségi eloszlásának nevezzük, ha:
 1. p(x) ≥ 0
 2. ∑p(x) = 1

2. folytonos:

Az f(x) sűrűségfüggvényével jellemezzük.
Ha létezik egy f(x) függvény, amelyre:
 1. f(x) ≥ 0
 2. ∫f(x)dx = 1
 3. P(a ≤ X ≤ b) = ∫f(x)dx
            bármely a és b-re, akkor f(x) a X folytonos véletlen változó sűrűségfüggvénye.

A véletlen változó várható értéke:

= lehetséges értékeinek súlyozott számtani átlaga.

A véletlen változó varianciája:

= a saját várható értéktől vett különbség-négyzeteinek a várható értéke.
Tétel: két független véletlen változó különbségének a varianciája a két változó varianciájának az összegével egyenlő.

Alapvető eloszlástípusok:

 1. diszkrét:
  • egyenletes
  • binomiális
  • hipergeometriai
  • Poisson
 2. folytonos:
  • normális
  • standard normális
  • egyenletes
  • Gamma
  • Khi-négyzet
  • Student féle t
  • F – eloszlás