Érték- ár- és volumenindex: 

Egy- egy termék, szolgáltatás érték,- ár- és volumenváltozását dinamikus viszonyszámokkal vizsgálhatjuk = egyedi indexek
p: termék egységára
q: felhasznált mennyiség
v: érték (egységár * volumen)
 1. Árindex: több termék együttes átlagos árváltozását fejezi ki.
  • az egyedi árindex súlyozott átlagaként számíthatjuk ki
   Laspeyres = bázis súlyozású árindex
   Paasche = tárgyidőszaki súlyozású (értékük általában nem egyezik meg)
 2. Volumenindex: több termék együttes átlagos volumen változását fejezi ki.
  • számítása az árindexszel analóg módon történik.
Az ár- és volumenindex között sztochasztikus kapcsolat van.  
ár növekedés -> volumen csökkenés
ár csökkenés -> volumen növekedés

Összefüggések:

v = q * p

Indexpróbák:

= indexekkel szemben támasztott követelmények
1.    összemérhetőségi próba
2.    időpróba
3.    tényezőpróba
4.    arányossági illetve átlagpróba

Indexsorok számítása:

Indexsor = kettőnél több időszakra számított indexek sorozata
 1. indexsor, aszerint hogy milyen jelenség változását vizsgálják:
  • értékindexsor
  • árindexsor
  • volumen indexsor
 2. viszonyítás rendje szerint:
  • bázisindexsor
  • láncindexsor
 3. súlyozás módja szerint:
  • állandó súlyú = minden tagnál ugyanaz a súly szerepel
  • változó súlyú = súlyadatok indexenként különböznek

Területi indexek:

= két területi egység adatait hasonlítjuk össze (pl. országon belüli régiók, piacok…)
felcserélési próba: viszonyítási alapként bármelyik időszakot használhatjuk
tranzitivitás követelménye: A/C azonos eredményre vezessen, mint alkalmasan összekapcsolt A/B és B/C