Empirikus eloszlás: 

= ténylegesen tapasztalt adatok alapján rajzolt gyakorisági görbe.

Típusok:

 1. egymóduszú eloszlások
  a.    szimmetrikus
  b.    aszimmetrikus:
  (1)    jobboldali
  (2)    baloldali
  (3)    J alakú I.
  (4)    J alakú II.
 2. 2.    többmóduszú eloszlások
  a.    M alakú I.
  b.    M alakú II.
  c.    U alakú

Aszimmetria mérése:

 1. A mutató: alapgondolata: szimmetrikus eloszlásoknál a számtani átlag és a módusz értéke megegyezik.
 2. F mutató: alapgondolata: szimmetrikus eloszlásoknál a medián az alsó és felső kvartilistől egyenlő távolságra helyezkedik el.

Koncentráció:

= gazdasági életben lévő tömörülések.
Mérése: adott x ismérv gyakorisági és értékösszeg eloszlását hasonlítjuk össze. ( nagy relatív gyakorisághoz alacsony relatív értékösszeg tartozik = koncentráció)

Koncentrációs tábla:

= relatív gyakoriságok és értékösszegek összehasonlítását végezhetjük el benne.

Lorenz-görbe:

= koncentráció ábrázolására és elemzésére szolgáló grafikus ábra. (egységoldalú négyzetben ábrázoljuk a kumulált relatív gyakoriságok függvényében a kumulált relatív értékösszegeket.)

Kvartilis eloszlás:

= x ismérvérték szerint rangsorba rendezett sokaság azonos hányadaihoz tartozó értékösszeg hányadok.

Momentumok:

r-ed rendű momentum: adott valószínűségi változó r-edik hatványának várható értéke.
Elsőrendű momentum = számtani átlag
Másodrendű momentum = négyzetes átlag
Elsőrendű centrális momentum = 0
Másodrendű centrális momentum = szórásnégyzet.