Szóródás:

Az adatok eltérése egymástól, vagy egy meghatározott, a sokaság egyészét jellemző értéktől.

A szóródás terjedelme:

Szóródás terjedelme

Interkvartilis terjedelem:

Az az intervallum, ahol az összes érték középső 50%-as helyezkedik el.

Interkvartilis terjedelem

Kvartilis eltérés:

Kvartilis eltérés

Átlagos eltérés:

Átlagos eltérés

Szórás:

Számtani átlagtól való eltéréseinek négyzetes átlaga.
 

Szórás

Relatív szórás:

Relatív szórás