Középértékek:

  • Számított középértékek (átlagok)
  • Helyzeti középértékek (módusz, medián)

Számtani átlag:

Számtani átlag

Harmonikus átlag:

Harmonikus átlag

  • Az a szám, amelyet az átlagolandó értékek helyébe téve, azok reciprokainak összege változatlan marad.

Mértani átlag:

 Mértani átlag

Négyzetes átlag:

Négyzetes átlag

Medián: (közepes érték)

  • Ha n páratlan, akkor az (n+1)/2. sorszámú egyed ismérvválozatának értéke lesz a medián
  • Ha n páros, akkor az n/2. és (n+1)/2. egyed ismérvváltozatainak egyszerű számtani átlaga lesz a medián
Medián
me     = a mediánt magában foglaló osztályköz alsó határa
s    = n/2 – a medián sorszáma
f’me-1    = a mediánt megelőző osztályköz kumulált gyakorisága
fme    = a mediánt tartalmazó osztályköz gyakorisága
h    = mediánt tartalmazó osztályköz hossza

Módusz:

Az ismérvek tipikus, leginkább jellemző értéke.

Módusz

x0i    = a modális osztályköz alsó határa
k1    = a modális osztályköz és a megelőző osztályköz gyakoriságnak különbsége
k2    = a modális osztályköz és az azt követő osztályköz gyakoriságnak különbsége
h    = a modális osztályköz hossza

Kvantilisek:

Ha a rangsorba rendezett sokaságot 2,3,4,…,k egyenlő részre osztjuk, az osztópontoknak megfelelő ismérvértékeket kvantilisnek hívjuk.
Medián (2), Tercilis (3), Kvartilis (4), Kvintilis (5)