Statisztika: a tömegesen előforduló jelenségekre, folyamatokra vonatkozó információk összegyűjtésének, leírásának, értékelésének tudományos módszertana

Leíró statisztika
: numerikus információk összegyűjtését szolgálja
Statisztikai sokaság: a statisztikai megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége
(álló, mozgó) teljeskörű, részleges, reprezentatív megfigyelés
Statisztikai ismérv: a statisztikai sokaság egyedeire vonatkozó tulajdonságok, jellemzők
            (időbeli, területi, minőségi, mennyiségi)
Sztochasztikus kapcsolat: ha az ismérvek között tendenciaszerűen érvényesülő kapcsolat van
                (korrelációs, asszociációs, vegyes típusú)

Statisztikai adat
: olyan tapasztalati, empirikus szám, amely mérés, vagy számlálás útján keletkezik
Statisztikai sorok: a statisztikai adatok vmilyen ismérv szerinti felsorolása

Statisztikai tábla:
a statisztikai sorok összefüggő rendszere
Viszonyszám: két, egymással kapcsolatban álló statisztikai adat hányadosa
        (dinamikus, bázis, lánc, megoszlási)