A MIR feladata eljuttatni a helyes és időszerű információkat a marketingdöntéshozókhoz, akik azokat a tervezés, végrehajtás és irányítás területén hasznosítják.
A követező funkciókat kell ellátniuk:

 • adatok gyűjtése
 • szelektálása
 • tárolása
 • elemzése
 • koordinálása

Az elsődleges információk gyűjtésének módszerei:

 1. megfigyelés: leggyakrabban alkalmazott módszer (tények, vélemények, szokások, szándékok, motivációk)
 2. kísérlet: ami valójában egy speciális megfigyelés, tudatosan beleavatkozik a környezetbe és megfigyelek az erre való reagálást.
 3. megkérdezés:
  • szóban:
   • személyes
   • telefonon
  • írásban
 4. kérdőív: szerkesztésének vannak szabályai és hibalehetőségei.
  • Szabályai:
   • Bevezetőben ismertetni kell a megkérdezés célját.
   • Két fontos sorrend betartás célszerű:
    • Logikai: azonos témájú kérdések összekapcsolása, fontossági sorrend betartását jelenti.
    • Lélektani. Megkérdezett érdeklődését kell felkelteni. együttműködési hajlandóság megszerzése.
  • A kérdések formájuk alapján lehetnek:
   • Nyitott kérdés: ami lehetőséget ad saját vélemény kifejtésére.
   • Zárt kérdés:
    • Alternatív: csupán két válaszlehetőséget ad.
    • Szelektív: több válaszlehetőség
    • Skála: több válaszlehetőség van, de csak egy választ kell adni.
  • Hibaforrásai:
   • Túlzottan személyes kérdés
   • Megfoghatatlan fogalmak használata
   • Túlzottan elfogult kérdések.