A fogyasztót különböző környezeti hatások érhetik ezek:

 • Inger: a környezetből származó információ
 • érzékelés: az ingereket érzékeljük halljuk, tapintjuk, szagoljuk, látjuk, ízleljük.
 • Észlelés. Az érzékelésnél bonyorultabb folyamat, mert az érzékelt kép tudatosulását jelenti.
 • Tanulás: ismeretszerzés

A fogyasztót érik befolyásoló tényezők melyek, kihatnak a döntéseikre ilyen:

 • Motiváció: ami olyan belső állapotot jelent, ami cselekvésre készteti a fogyasztót.
 • Attitűd: a fogyasztó személyes beállítottságai, gondolkodásmódját jelenti.
 • Személyiség: az egyén sajátos pszichológiai jellemzőinek összessége.
  • Ez alapján lehet az egén:
   • Extrovertált: akire hatnak az érvek, nem zárkózik el egy új termék megvásárlásától
   • Introvertált: nehezen vehető rá a vásárlásra.
 • Kultúra: az adott társadalomra jellemző viselkedésnormák
 • Szubkultúra: egy adott kultúrán belül kisebb csoportok.
 • Referenciacsoportok:
  • Tagsági csoport:
   • Informális: tagok között kölcsönhatás van, és hasonló gondolkodásmód, értékrendje nincs rögzítve, de mindenki által elfogadott.
   • Formális: kevésbé folyamatos kölcsönhatás, írásba foglalt szabályok szerint működik.
  • Nem tagsági csoport:
   • Aspirációs: amihez tartozni szeretnénk
   • Asszociális: aminek értékrendjét, elveit elutasítjuk
 • Család: a legnagyobb befolyású referencia csoport.

Maslow – féle szükséglet piramis:
Amely öt fokból áll.

 1. fiziológiai szükségletek: alapvető igény kielégítése (pl.: éhínység)
 2. biztonság iránti szükséglet: azaz megvédeni a javainkat (pl.: autó)
 3. szociális szükséglet: valamilyen csoporthoz tartozni.
 4. elismerés iránti szükséglet: szükségünk van arra, hogy elismerjenek minket (pl.: munkahely)
 5. önmegvalósítás szükséglete: vagyis a képességeink maximális kihasználása.

A piramis csak akkor épülhet fel, ah az alapvető szükségleteit már kielégítette a fogyasztó.

oldalon találhatsz!