Szegmentálás alatt azt értjük, hogy a piacot részpiacokra osztjuk, ezeket, a részpiacokat szegmentumoknak nevezzük. A szegmentumokat különböző szegmentálási ismérvek alapján képezzük. A szegmentálási ismérvek lehetnek:

  • demográfiai (életkor, nem)
  • társadalmi, gazdasági (foglalkozás, iskola, végzettség)
  • földrajzi (település mérete, lakóhely típusa)
  • magatartási (termékhasználat, személyiségjegyek)

A szegmentálással kapcsolatos követelmények a következők:

  • mérhetőség – az adatok mérhetőek legyenek.
  • elérhetőség – milyen eszközökkel lehet elérni a csoportot.
  • időbeni stabilitás – hosszú időn keresztül változatlanok maradjanak az adatok.

Célcsoport képzésen azt értjük, amikor a vállalat kiválasztja a számára megfelelő szegmentumot, s azt a tevékenységének középpontjába állítja.
Pozicionálás alatt azt értjük, amikor a terméket elhelyezzük a fogyasztó tudatában, más termékektől megkülönböztetve.
A célcsoport képzés és a marketing – mix összeegyeztetésének stratégiái:

  • Koncentrált marketing: a vállalat erőfeszítéseit a piac egy nagyobb szegmentumára összpontosítja.
  • Differenciált marketing: a piacot alkotó főbb szegmentumokat kiszolgálja.
  • Differenciálatlan marketing: ugyanazt a terméket kínálja ugyanolyan módon valamennyi vevőjének.