Marketing fogalma

Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők igényei kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt terméket és szolgáltatást. Tágabb értelemben a vállalt egészére kiterjedő szemléletmód. Kiterjesztett értelemben jelenti minden értékkel rendelkező jószág cseréjét.
A marketing az 1990-es évek elején termelésközpontú, a termékeket egyszerűen csak eladták, nem figyelték a piaci környezetet. Az 1930-as években kínálat-orientált a termelési kapacitás minél jobb kihasználása. Az 1940-es évek „a fogyasztó a király” a vevő igényeire figyel. Az 1950-es évek az Erectrik Campany megfigyelése szerint: meg kell mutatni a gyártóknak, hogy mit vár a fogyasztó. Napjainkban piackutatás, piacfejlesztés.
A marketing eszközök optimális eredményt adó kombinatív alkalmazása a marketing-mix.

A marketing-mix elemei: a "4P"

 • Product: termék
 • Price: ár
 • Place: értékesítési csatorna
 • Promotion: reklám

PRODUCT (termék): bármi, amivel szükséglet kielégíthető

A termékek lehetnek:

 • Nem tartós javak
 • Tartós javak
Termékek tárgyiasultság szerint:
 • Áruk
 • Szolgáltatások

Termékek rendeltetés szerint:

 • Fogyasztási cikkek
 • Termelői eszközök

A termékfejlesztés az ötletek bevezetésétől a piacra való bevezetéséig tart. Fontos része a csomagolás és a márkahűség kialakítása. A termék piaci életgörbéjétől függően változik a várt nyereség.

PRICE (ár): a termék, szolgáltatás pénzben kifejezett ellenértéke

Árpolitikai célok:

 • túlélés
 • lefölözés
 • költségelvű
 • versenytársakhoz igazodó.

PLACE (értékesítési csatorna): ahol a termék eljut a fogyasztóhoz

Az értékesítés lehet:

 • Közvetlen: termelőtől egyből a fogyasztóhoz jut a termék.
 • Közvetett: a termék közvetítő útján jut el a fogyasztóhoz.

PROMOTION (reklám): marketingkommunikációés értékesítéssel kapcsolatos tevékenységek

Reklám részei:

  • Személyes eladás
  • Public relations
  • Sales promocion
  • Klasszikus reklám
  • Egyéb piacbefolyásoló tényezők.