Marketingkutatás : olyan objektív formális eljárás, ami a marketing döntéshozatalt a gyakorlatban is alkalmazható információkkal látja el az adatok szisztematikus gyűjtése, elemzése és közlése révén. A vállalati marketing tevékenység információs bázisa, célja, hogy a mindenkori konkrét termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan választ adjon
    
•    az általános piaci helyzetre (főbb jellemzőire, piaci részesedésre, konkurensekre, fogyasztókra)
•    keresleti helyzetre ( szükséglet, igény, fogyasztói magatartás, keresletre ható tényezők)
•    beszerzési lehetőség (forrás megtalálása, nyereséges és eredményes árukészlet kialakítása)
•    kínálati helyzet ( termék, ár csomagolás, eladási feltételek
A marketing kutatás által felölelt területek :
1.    A piaci helyzet általános vizsgálata
2.    Termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos vizsgálatok
3.    Keresletkutatás:
4.    Vevőkör analízis
5.    Kínálatkutatás
6.    Beszerzés kutatás
7.    Új cég, termék, szolgáltatás bevezetését megelőző vizsgálatok
8.    Kommunikáció és reklám kutatás
A piaci helyzet általános vizsgálata  nagyrészt szekunder információk gyűjtésével, elemzésével lehet válaszolni
1.    Általános piaci információk (hogyan jellemezhető az összpiac, és a részpiacok)
•    melyek a vállalat számára fontos piacok
•    milyen jellemzői vannak
•    milyen a piac felvevőképessége
•    mekkora a piac potenciál
•    mekkora a kereslet és kínálat összessége
•    mutatkoznak-e fejlődési tendenciák
•    hogyan alakult a szabályozás , önszabályozás
2.    Vállalatspecifikus kutatási témakörök
•    milyen piacunkon a kereslet szerkezete (kik a döntéshozók, vásárlók, felhasznál
•    hogyan alakul saját fejlődésünk
•    hogyan változik piaci területünk
•    vannak-e a piacon rések
•    milyen stratégiát alkalmaztunk eddig mi és a konkurencia
•    kell-e válltani
1.    Összehasonlító vizsgálatok: verseny és konkurencia, partner és lehetőség analízis.
•    melyek a konkurencia jellemzői
•    kik a versenytársaink
•    mit tudunk marketing elképzeléseikről
•    milyen a kölcsönös, egymással szembeni magatartásunk
•    hogyan alakultak partnerkapcsolataink
•    milyen védelmi rendszabályokat tudunk a jövőben bevetni.
•    kik a vásárlóink, fogyasztóink.
Termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos vizsgálatok
•    múlt és jelen forgalmi adatai
•    életgörbe vizsgálatok
•    terméktesztek
•    márkával kapcsolatos vizsgálatok
•    szerviz, garancia, a termék utóéletének gondozása
•    termékötletek, új termék bevezetését tervezzük-e, szükséges-e
Keresletkutatás
1.     Keresletre ható tényezők vizsgálata
•    társadalmi, gazdasági, politikai környezet
•    szűkebb környezet hatása
•    az adott ember egyénisége
2.     Vásárlási szokások vizsgálata
•    honnan, kitől, milyen forrásból szerzik az emberek az információkat
•    miről mi a véleményük
•    hogyan reagálnak különböző akciókra
•    mi motiválja az embereket
•    hol, milyen gyakorisággal, mit és hogyan vásárolnak
•    márkahűség
3.     Ellátottság
•    a kereslet-kínálat összetétele
•    lakossági ellátottság, készletek
Vevőkör analízis
•    fogyasztói magatartás kutatás
•    fogyasztói szokások
•    szokásváltozások
•    vásárlói preferenciák
•    averziós tényezők
•    fogyasztói vélemény, image
Kínálatkutatás
•    a kínálat összetételének vizsgálata ( választék, ár, szolgáltatások)
•    összehasonlítás a konkurenciával: (mennyiség, minőség, választék, értékesítési technika, ár, garancia, reklám, akciók, fogyasztói kör, beszerzési lehetőségek, pénzügyi fizetési feltételek.)
•    image vizsgálat (a partnerben élő kép megismerése, összehasonlítása, a jövő megtervezése)
Beszerzés kutatás
•    beszerzési lehetőségek felmérése
•    információs bázis kiépítése
•    beszerzési lehetőségek elemzése, értékelése
Új cég, termék, szolgáltatás bevezetését megelőző vizsgálatok
•    információk a piacról, a konkurensről, lehetséges partnerekről, vevőin, céljaink.
    
    Kommunikáció és reklám kutatás
•    Általános kommunikációval kapcsolatos kutatások
•    Márkával kapcsolatos információk
•    csomagolással
•    eladásösztönzéssel
•    PR. tevékenységgel kapcsolatos kérdések