A primer kutatás kvantitatív módszerei: megkérdezés, megfigyelés, kísérlet.
Megfigyelés  a megfigyelés során természetes környezetben (általában úgy, hogy a megfigyeltek nem tudnak róla) az vizsgált személyek viselkedése vizsgálható előre eltervezett módon. A tapasztalatokat leírjuk és elemezzük.
A megfigyelés tárgya szerint lehet:
•    Emberek (vásárlók, szolgáltatást igénybevevők, eladók, tárgyalópartnerek magatartásának, viselkedésének megfigyelése előre beállított helyzetekben)
•    Valamely gazdasági jelenség (árak alakulása, választékvizsgálat, konkurencia reklámmunkája, PR. tevékenysége)
A megfigyelés két fajtája ismert:
1.    résztvevős :  a munkát végző tevőlegesen részt vesz a folyamatban, mintha maga is vevő vagy eladó lenne.
2.    nem résztvevős megfigyelés : észrevétlenül, de kívülállóként kísérik nyomon a folyamatot, amit esetenként rögzítenek is.
A megfigyelés látható jelenségeket rögzít, ezért okokat nem tud feltárni, de számszerűsíteni lehet a kialakult helyzeteket.
A megfigyelést az alábbi lépések szerint kell megtervezni:
a)    ki kell választani a megfigyelés témakörét
b)    megfigyelési tervet kell készíteni.
c)    fel kell készíteni a munkatársakat
d)    meg kell határozni a megfigyelés idejét, helyét, helyszínét.
e)    próbamegfigyelést kell végezni
f)    a véglegesítés után el kell végezni a megfigyelést.
g)    a gyűjtött információkat ellenőrizni, feldolgozni és elemezni kell.
h)    ha szükséges ki kell egészíteni a megfigyelést
i)    el kell készíteni a beszámolót.
Kísérlet : több vonatkozásában hasonlít a megfigyelésre, csakhogy mesterségesen létrehozott körülmények között kerül rá a sor, így a kísérletben résztvevők többnyire észre is veszik ezt, de vállalva a kísérletben való részvételt, csökkenteni lehet a megfigyelési effektust.
Kísérletek fajtái:
•    A végrehajtás módja szerint: megfigyeléses kísérlet és megkérdezéses
•    A körülmények szerint: természetes környezetben történő és laboratóriumi kísérlet.
•    A résztvevők száma szerint: tömeges vagy egyéni
•    A résztvevők tudomása szerint: tudnak vagy nem tudnak róla
•    Témák szerint: piaccal, termékkel, értékesítési módokkal, árral, márkával, védjeggyel reklámmal kapcsolatos kísérletek.
    
    Tesztek : termékek illetve szolgáltatások összehasonlítása valamilyen jellemzőjük vagy jellemzőik alapján. Fajtái lehetnek :
    
•    Műszaki jellemzők alapján készült tesztek : pl. a Teszt Magazinban  bemutatva egy új autót, mosógépet stb. a legfontosabb műszaki adatokkal együtt, több már ismert, forgalomban lévő, hasonló igényt kielégítő termék mellett. Az adatok összehasonlításával ki-ki maga dönthet, melyik termék „jobb” a számára.
    
•    Összehasonlító terméktesztek : áttérési szándék felmérése, valószínűsítése, itt a terméket kipróbáljuk, van lehetőség mással összevetni (pl. íz, illat, állag, külalak, stb..), és dönteni a megszokott terméknél, vagy az új terméknél.
    
•    Árteszt, tulajdonságteszt, márkateszt. : ezek a meghatározott tulajdonságokat hivatottak minősíteni és összehasonlítani.
    
•    Tesztpiacok azaz próbapiacok, általában új termék bevezetése esetén, normál piaci körülmények között működik, egy olyan részpiacként, amely hűen reprezentálja a ténylages piacot.
    
    A kísérletek megtervezésének lépései :
    
•    a kísérlet célja, témája
•    helye, helyszíne, feltételrendszere,
•    a kísérlet alanyai, a reprezentáció
•    munkatársak feladatai
•    a kutatás lefolytatásának menete
•    próbakísérlet
•    végleges kísérlet
•    ellenőrzés, kiegészítő vizsgálatok