Megkérdezés : a leggyakrabban használt primer kutatási forma. Alkalmazásának feltételei :
•    a vizsgált téma alkalmas legyen a megkérdezésre (személyes jellegűre nem szívesen nem őszintén válaszolnak)
•    Pontosan meg kell határozni a kérdezés célját
•    Biztosnak kell lennünk a megkérdezettek kompetenciájában.
•    Biztosított legyen a reprezentatív minta tagjainak szabályszerű kiválasztása
•    Megfelelően elő kell készíteni a megkérdezést
•    A megkérdezés eredményének alkalmasnak kell lennie a feldolgozásra
A megkérdezés fajtái, felhasználási lehetőségei:
a)    A kommunikáció módja szerinti:  
•    Írásbeli:  Leggyakoribbi formája a postai úton történő megkérdezés, amelynek lényege, hogy a megkérdezett a kérdezőbiztos jelenléte, segítsége, befolyása nélkül, egyedül tölti ki a postai úton, vagy személyesen megkapott kérdőíveket, és postai úton juttatja vissza. A kérdőíveket egy udvarias, magyarázó kísérőlevéllel együtt juttatjuk el a megkérdezetthez, mellékelve egy bérmentesített, megcímzett válaszborítékkal. Előnyei:  nagyszámú sokaság esetén jól alkalmazható, gyorsan eljuttatható, van idő az átgondolásra, kitöltésre; a válaszadó őszintébb lehet, kérdezőbiztos nem befolyásolja. Hátrányai: alacsony visszaérkezési arány, a reprezentáció így torzulhat, tájékoztatást igénylő témaköröknél nem alkalmazható, viszonylag kevés kérdés tehető fel, sok lehet a hibásan kitöltött kérdőív. Megfelelő név és címlista szükséges hozzá.
•    Szóbeli: Ez a forma a legnépszerűbb, mélyebb alaposabb és biztosítható a reprezentációnak megfelelő válaszolás. Előnyei: Gyakorlatilag 100 %-os kitöltés, félreértések tisztázása, a válaszok kontrollja a kérdezés során megtörténhet, gyors. Hátránya: a személyes kontaktus veszélyei: a kérdezőbiztos személye pozitív vagy negatív irányba befolyásolhatja a megkérdezettet; a megkérdezett nem meri bevallani tájékozatlanságát és olyasmit válaszol ami nem fedi a valóságot; a kérdezőbiztos díjazása kérdőívenként történik, ezért ellenőrzésük szükséges. Lehet  egyéni vagy csoportos.
•    Telefonos: Viszonylag új módszer. Előnyei: gyors, viszonylag olcsó, fontos a kérdező hangja, stílusa. Hátránya: szokatlan, idős embereknél fennáll az un. „telefon fóbia”, a reprezentativitás nem mindig biztosított, kötött időben lehet alkalmazni. így inkább intézmények, boltok esetében népszerű.
•    Számítógépes: képernyőn megjelenített kérdőív, kihasználható az Internet adta korlátlan lehetőségek.
a)    A megkérdezés alanya szerint
•    Fogyasztói: a megkérdezés során nyerhető információk típusai: múltbeli magatartásra, jövőbeli magatartásra, ismeretszintre, társadalmi gazdasági jellemzőkre, gondolkodásmódra irányulnak
•    Szakértői
•    Vállalati
b)    A megkérdezett témák szerint
•    Egy témára összpontosító
•    Omnibusz megkérdezés, több különböző témakörben folyik egyidejűleg.
c)    Gyakoriság szerint:
•    Egyszeri megkérdezés. A megkérdezésnél a véletlen kiválasztás valamely formáját alkalmazzuk. A más időpontban történt megkérdezés nyomán nyert információk nem hasonlíthatóak össze, mert a sokaság nem egyezik meg.
•    Folyamatos, azaz panel megkérdezés. A reprezentatív módszerrel kiválasztott személyek, felkérés alapján a törzsmintát szervező és folyamatosan karbantartó foglalkoztató szervezet részére időközönként információt szolgáltatnak.
Előnyei :  
    a minta kiválasztásának, karbantartásának lehetősége
    a válaszadásra vállalkozók hetente, havonta felkereshetők
    a kérdőívek kevés hibával, nagy számban érkeznek vissza.
    az információk összehasonlíthatóak, elemezhetőek
    alkalmas szóbeli és írásbeli megkérdezésre is.
    Hátrányai :
    a tagok lemorzsolódása
    meglehetősen munka és idő igényes
    megfigyelési effektus: a megfigyelt családtagok egy idő után fogyasztá-sukban „tervszerűbbé” válnak.
    Ismertebb panelek :
    Lakossági panel
    Kereskedői panel
    Ipari információs panel
    
    A kérdezőbiztos tulajdonságai:
    
•    Jó kapcsolatteremtő képesség
•    Udvariasság, intelligencia
•    Határozott fellépés
•    Rugalmasság, alkalmazkodó képesség
•    Jó megfigyelőképesség
•    Gyors reagálás
•    Alaposság
•    Olvasható kézírás.
Fontos kellék a megbízólevél. A megkérdezés legfontosabb kelléke a kérdőív.