Primer információk: Amikor a szekunder információk nem bizonyulnak elegendőnek, a vállalat megkérdezéssel, ankétokkal, fókuszcsoportokkal, interjúkkal, megfigyeléssel vagy kísérletezéssel szerzi meg a vállalat  számára szükséges információkat.
    
    Időbeliség szerint lehet:
•    egyszeri specifikus
•    omnibusz vizsgálat
•    ismételt, panelvizsgálat
•    információs panel, levelező hálózat
•    folyamatos adatgyűjtés.
A primer módszerekkel beszerezhető információk:
a)    Vizsgálat tartalma szerint:  
•    tények, objektív jellemzők
•    tervek, szándékok
•    indítékok
•    szokások
•    reakciók
•    vélemények
a)    A vizsgálat alanyai szerint:    
•    fogyasztók, vásárlók
•    felhasználók, beszerzők
•    kereskedők, közvetítők (eladók, ügynökök)
•    szakértők
a)    A vizsgálat kiterjedése szerint:
•    teljes körű vizsgálat
•    reprezentatív vizsgálat
A kutatás tisztázandó kérdései: Miért, Hogyan, Hol, Mikor, Kivel ?
Primer kutatási módszerek:
a)    Kvalitatív kutatási módszerek (elsősorban részletesebb információk, mélyebb motivációk feltárására szolgál). Lehetséges változatai :
•    Egyedi mélyinterjú (négyszemközti beszélgetés, ahol az egyik fél képzett marketingkutató, vagy pszichológus, és a belső motivációk feltárására irányul)
•    Fókuszcsoport interjú (8-10 ember alkot homogén csoportot, nyugodt, békés környezetben, evés, ivás mellett folytatnak kötetlen beszélgetést)
•    Létrázás (motivációs kutatás, a fogyasztó legmélyebb motivációinak feltárása fokról-fokra. Időtartama 15 és 60 perc közötti, kényes témákat ölel fel. Előnyei az egyenkénti kikérdezés, amivel nem befolyásolja válaszoló véleményét mások véleménye, és a viszonylag kötetlen témakiválasztás Hátránya a magas költség.
b)    Kvantitatív kutatási módszerek (elsősorban kevésbé részletes, de nagyon széles alapokon nyugvó információk feltárására szolgál) lehetséges változatai :
•    megkérdezés (egyéni beszámolókon alapul)
•    megfigyelés (szituációk, jelenségek, viselkedések leírása)
•    kísérlet alkalmával hatást gyakorolunk a vizsgálat tárgyára és a bekövetkezett változást mérjük.