A piackutatás : vállalati marketing eredményes felhasználásához szükséges információk
•    felkutatása
•    rendszerezése
•    szelektálása
•    értékelése
Témája lehet :
•    általános piaci helyzet (tendenciák, részesedés, potenciál, partnerek, konkurensek)
•    keresleti helyzet (szükségletek, igények, motivációk, keresletet befolyásoló tényezők)
•    beszerzési lehetőségek
•    kínálati helyzet (termék, ár, csomagolás, értékesítési utak lehetőségei, értékesítési módszerek)
A piackutatás főbb jellemzői:
•    Tárgya: mindig meghatározott termék, szolgáltatás, jelenség vagy cég.
•    Előre meghatározott időszakra vonatkozik
•    Felöleli a vizsgált termék piacon körforgását
•    Vizsgálja a piac teljes struktúráját
•    Objektív tényeken alapul.
Fogyasztás piaci körforgása :

fogyasztaspiacikorforgasa.jpg

A piackutatás típusai    :
1.     Terület szerint belföldi vagy folyamatos
2.     Gyakoriság szerint eseti vagy folyamatos
3.     Információ szerzés módja szerint primer vagy szekunder
4.     Időtartama szerint egyszeri vagy folyamatos
5.     Kutatást végzők szerint vállalati (saját) vagy szolgáltatókkal végeztetett
6.     A kutatás iránya szerint vertikális vagy horizontális
7.     Az adatok jellege szerint objektív vagy szubjektív
8.     A kutatás alanya szerint
•    egyéni fogyasztói
•    csoportos fogyasztói
•    vállalati
•    szakértői
A piackutatás folyamata:
1.     A probléma megfogalmazása, pontosítása, aprólékos kibontása
2.     A kutatási terv elkészítése
3.     Az adatok megszerzése, összegyűjtése
4.     Az adatok ellenőrzése, kiegészítése, elemzése, értékelése
5.     Megállapítások tétele, javaslatok, prognózis készítése.
A kutatási terv előkészítése, felépítése: (mindig a következő kérdéseket kell megválaszolni az előkészítésnél)
1.     Hipotézis - Mit vár?
2.     Miért, mi célból?
3.     Mit, kiket vizsgálunk?
4.     Honnan? (fogyasztók, egyének, háztartások, vállaltok, csoportok)
5.     Milyen reprezentáció mellett?
6.     Hogyan, milyen módszerrel vizsgáljuk?
7.     Kik a vizsgálat felelősei? Munkatársak, szakértők, egyéb résztvevők
8.     Mennyibe fog kerülni a kutatás?
9.     Milyen legyen a kutatási jelentés formája.
10.     Mi legyen az átadási határideje?
A kutatási terv részei:
•    a kutatási cél legyen nagyon részletes, egyeztetett és elfogadott.
•    a „mit vizsgálunk” célban megfogalmazott kérdéseket feladattá alakítjuk.
•    „hogyan?” - szekunder- primer információgyűjtés eldöntése.
•    a kutatás alanyainak meghatározása
•    a minta kiválasztása
•    a kutatási segédanyagok meghatározása
•    a kutató személyzet kiválasztása, felkészítése
•    anyagok kipróbálása, javítása véglegesítése
•    ellenőrzés, feldolgozási módszer meghatározása
•    feldolgozás, ellenőrzés, elemzés
•    prognózisok, összefoglalás, következtetések, észrevételek.
Az információk értékelésének és bemutatásának szabályai