Marketing információ rendszer (MIR) : különböző belső és külső információk koordinált és folyamatos gyűjtését, feldolgozását, szelektálását, tárolását, áramoltatását és megjelenítését megvalósító rendszer. Alrendszerei :
•    Piackutatási rendszer (marketing kutató rendszer)
•    Marketing felderítési rendszer (marketing figyelő rendszer)
•    Belső adatszolgáltatás (belső beszámolók rendszere)
•    marketing modellezés (marketing elemző rendszer)

mir.jpg

Információkkal szembeni követelmények :
•    relevancia és teljesség (az információk a vizsgált jelenségre vonatkozzanak és lehetőleg lefedjék azokat)
•    megbízhatóság
•    időszerűség (aktualitás)
•    mérhetőség
Marketingkutatás : olyan objektív formális eljárás, ami a marketing döntéshozatalt a gyakorlatban is alkalmazható információkkal látja el az adatok szisztematikus gyűjtése, elemzése és közlése révén. A vállalati marketing tevékenység információs bázisa, célja, hogy a mindenkori konkrét termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan választ adjon
•    az általános piaci helyzetre (főbb jellemzőire, piaci részesedésre, konkurensekre, fogyasztókra)
•    keresleti helyzetre ( szükséglet, igény, fogyasztói magatartás, keresletre ható tényezők)
•    beszerzési lehetőség (forrás megtalálása, nyereséges és eredményes árukészlet kialakítása)
•    kínálati helyzet ( termék, ár csomagolás, eladási feltételek
Marketing információs rendszer funkciói : az információk ..
•    gyűjtése, szelektálása
•    tárolása, elemzése
•    feldolgozása
•    áramoltatása, megjelenítése, közlése
•    információs rendszer működtetése
Marketingkutatás módszereinek osztályozása :

kutatasimodszerek.jpg