Sales Promotion (SP):

Olyan tevékenységek összessége, amik a fogyasztók, vagy a kereskedők vásárlásait hivatottak növelni, de nem tartoznak sem a reklám, sem a személyes eladás kategóriájába, sem pedig a PR kategóriájába. Piacbefolyásolási eszköz, ami az érékesítésre hat, a vevő viselkedését rövid idő alatt és rövid távra változtatja meg. A kereslet azonnali aktivizálódását segíti elő. Elsősorban kereskedelmi támogatás és csak másodsorban kommunikáció, de többségében csak a kommunikáción keresztül működik.

Az eladásösztönzést  fejlődését magyarázó tényezők:

  • Törekvés a gyors rövid távú eredményre
  • Változó tulajdonságú fogyasztók megnyerése (nekik erősebb az érdeklődésük a kedvezmények iránt)
  • Piaci túlkínálatban való mozgás
  • Növekvő reklámköltségek miatti új módszerek keresése (ha a hagyományos reklámot a SP-vel összekapcsolunk nagyobb eredményt érhetünk el)

Az eladásösztönzés :
•    segíthet eladni
•    segíthet megtartani a jelenlegi fogyasztókat
•    növelheti az eladás gyakoriságát
•    növelheti az egy kontraktusra jutó leadott mennyiséget
•    segítheti az értékesítési csatorna támogatását
•    nem tud változtatni a fogyasztók attitűdjein
•    nem tud hanyatló eladási trendeket megváltoztatni.
Az eladásösztönzés részaránya marketingkommunikáción belül egyre nagyobb mértékben nő a reklám rovására.
Az eladás ösztönzés rendszere, módszerei : az eladásösztönzés, csak a vásárlással együtt juttatja valamilyen többlethez a vevőt.

eladasosztonzesrendszere.jpg


1)     Kereskedői eladásösztönzés : célja a termelő termékeinek kereskedők általi vásárlásának ösztönzése, vagy segítése. Eszközei lehetnek :
•    tájékoztató kiadványok
•    kereskedők részére szervezett találkozók, konferenciák, továbbképzések
•    információs szolgálat
•    árubemutatók
•    eladástér kialakításában nyújtott segítségek (display, sztenderek, hűtőládák stb.)
•    eladási akciók (kereskedői pontgyűjtő akciók)
2)     Fogyasztók ösztönzése a kereskedő által
•    összeállítással, kínálással és használattal való árubemutatás
•    árengedmények
•    eladás közbeni szolgáltatások
3)     Fogyasztók ösztönzése a termelő által
•    árukapcsolás
•    mintaküldemény
•    ajándék, ingyenes csomag, jutalom
•    vásárlási utalvány, kupon
•    fogyasztói versenyek, nyereményjáték, sorsolás
4)     Eladószemélyzet ösztönzése (ügynökök támogatása)
Public Relations (PR) fogalma : olyan interaktív kommunikációs tevékenység melynek célja a vállalkozás és környezete közötti bizalom kiépítése és folyamatos ápolása. A PR a célcsoportok tekintetében két alapvető területre terjed ki :
•    a vállalkozás belső kapcsolatrendszerével kapcsolatos PR tevékenység
•    a vállalkozás külső kapcsolatrendszerével kapcsolatos PR tevékenység
Belső PR : alanyai lehetnek a vállalat belső érintettjei, dolgozók, családtagjaik, tulajdonosok, képviselő, tanácsadók és mindazok akik a belső érdekkapcsolatok szféráját képezik.
Külső PR : alanyai szerint további két csoportra bontható 
a)     funkcionális kapcsolatok szervezése olyan célcsoportok irányába, akik a cég mindennapi élete során kerülnek kapcsolatba a céggel. Ilyen csoportok lehetnek :
•    fogyasztók (felhasználók)
•    szállítók
•    egyéb partnerek
•    pénzintézetek
•    iparági és szakmai irányítás
•    érdekképviseletek
b)     közönségkapcsolatok
•    helyi és országos környezet
•    helyi önkormányzatok
•    tömegkommunikációs médiumok képviselői
•    társadalmi szervezetek
PR eszközei : a közönségkapcsolatok eszközrendszere nagyjából megegyezik a reklámeszközökkel, legalábbis formájukat tekintve, azonban tartalmilag azoktól elkülönül. A PR-ben a legfontosabb szempont a bizalom megnyerése, ezért a szövegei hosszabbak, részletesebbek mint a reklámok esetén. PR eszközei lehetnek :
•    szóbeli eszközök (előadás, TV adás)
•    írásbeli eszközök (pl. reklámcikk)
•    akciók, rendezvények, alapítványok, segélyek stb.
PR folyamata :
•    információk beszerzése a közönség elvárásairól és véleményéről
•    ezen információk összevetése a saját céljainkkal
•    vállalkozás tevékenységének alakítása úgy, hogy a célközönség véleményét (vállalati imázs) az elvárt irányba fejleszthesse
•    közönség tájékoztatása a cselekvéseinkről
•    információk gyűjtése visszacsatolásként
    
    
    PR sajátosságai :
    
•    hatása csak hosszú távon mutatkozik meg, ezért viszonylag folyamatosnak kell lennie
•    kétirányú információáramlást feltételez
•    csak közvetetten mutatkoznak hatásaik
•    nincs szűk célcsoportja