Kommunikációs folyamat:

Az alábbi ábrán bemutatott nyolc eleme van:

Marketingkommunikációs folyamat

 • Kibocsátó: az a fél aki üzenetet küld a másiknak
 • Kódolás: az üzenet lefordítása a reklámeszköz nyelvére
 • Üzenet: azon értelmes szimbólumok összessége, amit a küldő küldeni akar
 • Dekódolás: az üzenet lefordítása a befogadó nyelvére
 • Befogadó: az üzenet szándékolt fogadója
 • Válasz: a befogadó reakciója az üzenetre
 • Visszacsatolás: az a válaszlépés, amit a befogadó a üzenet hatására tesz
 • Zaj: nem tervezett torzulás a kommunikációs folyamatban

A közönség tagjai három ok miatt nem kaphatnak meg egy üzenetet, vagy sérülten kaphatják meg:

 1. Szelektív figyelem (ami miatt nem minden üzenetet érzékel az ember)
 2. Szelektív torzítás (ami miatt a befogadó az üzenetet úgy torzítja, ahogyan hallani szeretné)
 3. Szelektív emlékezet (ami miatt csak a célba ért üzenetek kis része raktározódik el)

Ahhoz, hogy egy kommunikáció eredményes legyen Cartwright szerint az alábbi négy dolognak kell mindenféleképpen megtörténnie:

 1. Az üzenetnek el kell érnie a befolyásolni kívánt személyt
 2. Ha elérte az üzenet az érzékszerveit, akkor személy kognitív struktúrájává kell válnia
 3. Hogy a tömegbefolyásolás hatására adott cselekvés induljon el, akkor a cselekvést a személyt célmegvalósító rendszerébe kell illeszteni
 4. Az adott cselekvés eléréséhez adott pillanatban a személy magatartását megfelelő kognitív és motivációs rendszernek kell irányítania

A marketing kommunikáció lényege, hogy a vállalatoknak kommunikálniuk kell a leendő fogyasztóikkal, hogy megismertesse őket új termékeikkel, vagy ösztönözze őket a meglévő termékeik vásárlására.

A marketing kommunikációs mix négy fő részből áll:

 • Reklámozás (promóciós elképzelések nem személyes bemutatása)
 • Értékesítés ösztönzés (termék vagy szolgáltatás megvételére történő rövid távú ösztönzés)
 • Propaganda, Public Relations (termék, szolgáltatás vagy vállalat népszerűsítése nem személyes módon, fontos hírek közzétételével vagy a vállalat kedvező bemutatásával, PR)
 • Személyes eladás (egy vagy több vevővel folytatott társalgás közbeni szóbeli bemutatás eladási szándékkal)

Promóciós program meghatározásának szakaszai:

 1. Célközönség és jellegzetességeik meghatározása (beleértve azt a képet is, amit a célközönség a termékről kialakított)
 2. Meg kell határozni a kommunikáció célját (megismertetni, megkedveltetni, tájékoztatni, márkapreferenciát alkotni, meggyőzni vagy vételre buzdítani akarunk-e)
 3. Meg kell tervezni az üzenetet, a hatékony tartalmat, szerkezetet és formát
 4. Ki kell választani a kommunikációs csatornát, a személyeset és a nem személyeset is.
 5. Meg kell állapítania teljes promóciós költségvetést. Erre négy általános módszer van:
  • Lehetőségek módszere (annyit teszünk, amennyi pénzünk van)
  • Árbevétel százaléka módszer
  • Versenytárssal egyenlő módszer
  • Cél és feladat módszer
 6. Promóciós költségvetést fel kell osztani a fő promóciós eszközök között, amit olyan tényezők befolyásolnak, mint a toló ill. húzó stratégia, a vásárlói készenlét állapota és a termék életgörbékének helyzete.
 7. Meg kell figyelni, hogy a piac mekkora része tájékozódott a termékről, hányan próbálták ki, hányan vannak vele megelégedve.
 8. Végül minden kommunikációt koordinálni kell a következetesség, a jó időzítés és a költséghatékonyság érdekében.