Értékesítési rendszer szereplői:

  1. Termelők: feladatuk a termék előállítása, készletezése (időnként), és a nagykereskedelem ellátása annak megrendelései alapján
  2. Nagykereskedők. Feladatuk a termelt termékek raktározása és kiszolgálás a kiskereskedelem felé. Speciális formái a rack-jobberek (polcfeltöltő kereskedők), akik a kisker egységben merchandiser feladatokat is ellátnak, illetve a cash-and-carry áruházak, akik kiskereskedelmi funkciókat is ellátnak.
  3. Kiskereskedők: feladatuk a kiskereskedelmi áruk készletezése és a fogyasztók kiszolgálása.

Vertikális marketingrendszer:

Abban az esetben beszélünk róla, ha az értékesítés csatorna szereplői között, valamilyen mértékű marketing együttműködés jön létre. A hagyományos rendszerben a szereplők mind független szervezetek és hiányzik közöttük a közös rendszerszemlélte és a célok valamilyen hierarchiája. A köztük fellépő konfliktusokat elsősorban az erőfölény alkalmazásával oldják meg. A VMR esetében a szereplők között együttműködés, vertikális integráció van.

A vertikális marketing rendszerek fajtái:

  1. Irányított  vertikális marketingrendszer: a marketing tevékenységek koordinációját egy vagy néhány vállalat által kidolgozott program alapján végzik. A rendszerben valamelyik szereplők nagyon nagy piaci súlya kell, hogy legyen, aki ennélfogva képes terelni a többi szereplőt. Ilyen a Pepsi Cola vagy a Coca-Cola értékesítési rendszere.
  2. Szerződéses vertikális marketingrendszer: a szereplők között szerződéses kapcsolat áll fönn. A domináns szereplő ezen a szerződéses kapcsolaton keresztül irányítja az együttműködést. Ilyen rendszerek a franchise-rendszerek.
  3. Vállalati vertikális marketingrendszer: az értékesítési út különböző szintjein álló szereplőket egy szervezet birtokolja és irányítja (pl. Azúr Unió)

A VMR a hagyományos együttműködési rendszerekkel szemben megteremti a szereplők lojalitását és együttműködési készségét., valamint a hálózat stabilitását, és csökkenti az egyes szereplők eltérő törekvéseinek széthúzó hatását.

Alapvető marketingstratégiák az értékesítési csatornákban: háromféle jellemző piacbefolyásolási technológia van:

  • Pull stratégia: a termelő a végső fogyasztót veszi célba reklámjaival
  • Push stratégia: a közvetítő kereskedő meggyőzése a cél
  • Gravitációs stratégia: csak az első láncszemig kísérik figyelemmel az árut, onnantól sorsára hagyják