Piac fogalma:

A piac a piaci szereplőket (vevők, eladók, fogyasztók) és a köztük fennálló kapcsolatokat és a piac működési elveit foglalja össze, hozza összhangba.
Piac méretén egy adott termékből megvalósuló összes eladások mennyiségét értjük. Ez alapján a piac méretére (a piac összességével és a vállalattal kapcsolatban) az alábbi mérőszámokat definiáljuk:

 • Piacpotenciál: a piac elméleti felvevőképessége
 • Piacvolumen: a piacon ténylegesen létrejövő eladások összessége
 • Piaci részesedés: az adott vállalat eladásai a piacon

Piaci szerkezet:

A piac szereplőinek egymáshoz viszonyított (piaci részesedéssel) mért versenyhelyzete.
Lehetséges formái:

 • Tiszta verseny: sok szereplő (legnagyobb részesedés ~ 0%)
 • Monopolisztikus verseny: néhány szereplő a piacon (legnagyobb részesedés > 15%)
 • Oligopólium: két, három szereplő (legnagyobb részesedés > 50%)
 • Tiszta monopólium: egy szereplő (legnagyobb részesedés > 95%)

Piacszegmentáció:

A piac egyedi keresleti sajátosságokkal rendelkező csoportjait szegmentumoknak, a piac megismerését célzó, és azt homogén, a marketing akciók gazdaságos végrehajtását lehetővé tevő csoportokra osztó eljárást szegmentálásnak nevezzük. A szegmentálás a marketing tervezést megalapozó tevékenység. Megfelelő a szegmentáció, hogy ha a szegmentumok között a lehető legnagyobb a különbség a szegmentumokon belül pedig a lehető legkisebb. Bizonyos esetekben nem szükséges elvégezni a szegmentációt (piac kicsi, vagy kevés számú vevő van)

Piac szegmentálásának munkafolyamatai:

 • Piac meghatározása, kutatási szakasz
 • Szegmentáció alapjául szolgáló ismérvek meghatározása, elemzési szakasz
 • Szegmentumok kialakítása
 • Szegmentumok elemzése

Piac meghatározása:

A piac definiálásától függően más-más versenyhelyzettel találja magát szembe a vállalat.
Verseny szintje:

 1. Fogyasztó pénzéért folytatott verseny (élelmiszer vagy szórakozás)
 2. Hasonló szükségletet kielégítő termékek közötti verseny (sör vagy üdítő)
 3. Azonos termékcsoporton belüli verseny (Coca-Cola vagy narancslé)
 4. Cikkelem szintű verseny (Coca-Cola vagy Pepsi Cola)

Piaci rések:

Olyan piacrészek, amelyekben a nyilvánvaló vagy lappangó vásárlási szándék fennálló kínálat híján nem kielégíthető. A cél lehet ilyen piaci rések felfedezése és a kínálat kielégítése. Egy piacot leginkább a réseibe történő behatolással lehet meghódítani.
A piaci réseket a következőképpen lehet azonosítani:

 1. Megnyilvánult piaci rések (ahol az igény nyilvánvaló)
 2. Lappangó piaci rések (ahol az igény még nem nyilvánvaló, vagy a konkurens cégek kínálata még gyenge)
 3. Meglévő termékek új piaci résekben
 4. Egy termék reinkarnációja (meglévő termék új felhasználása)
 5. Ökológiai piaci rések
 6. Időszakos piaci rések

A hatékony szegmentációhoz meg kell találni azokat az ismérveket, ami alapján keresleti különbség mutatható ki a fogyasztók egyes csoportjai között. Ezt teszik lehetővé a szegmentációs változók.

Szegmentációs változók: alapvetően kétféle ismérvcsoportból lehet kiindulni:

 • Terméktényezőkből (termék rendeltetése, összetétele, használatának előnyei, használatának mértéke, ára, ismertsége)
 • Fogyasztókat jellemző ismérvekből: szegmentációs alapváltozók

Szegmentációs alapváltozók:

A kereslettel való oksági kapcsolat szerint azonosítják az egyes csoportokat, ami azonban a gyakorlati alkalmazás szempontjából nem mindig elegendő, mert nem utal a csoportok elérhetőségére. A leíró változók utalnak az adott csoport elérési lehetőségeire (pl. a Kiskegyed olvasói) Alapváltozók lehetnek:

 • Területi változók (pl. lakóhely)
 • Demográfiai változók
 • Társadalmi. gazdasági változók (pl. foglalkozás, jövedelem, iskolázottság)
 • Magatartási változók (pl. individualista, kezdeményező, félénk)

A szegmentáció két matematikai alapú módszere a faktoranalízis és a clusterelemzés.

A szegmentáció hozzájuttatja a vállalatot egy jól körülhatárolt, a szegmentáció alapjául szolgáló kritériumokkal körülírt fogyasztói csoport (szegmentum) megnevezéséhez. A kiindulásul vett alappiacot így sikerülhet homogén fogyasztói csoportokra bontani.

A szegmentációval szemben támasztott követelmények :

 • Mérhetőség (vevők csoportosításánál felhasznált jellemzőknek mérhetőnek kell lennie)
 • Elérhetőség (a kiválasztott szegmentumnak valamilyen módon elérhetőnek kell lennie)
 • Időbeli stabilitás (a szegmentum összetétele ne változzon rövid idő alatt)