A CAMP modell azon feltételezésen alapul, hogy bármely eszköztől elvárható hozam összefüggésbe hozható az eszköz kockázatának egy bizonyos részével, amit bétával jelölnek. Az elvárt hozam és a béta közötti kapcsolatot a CAMP írja le részletesen. A CAMP bizonyos feltételezésekkel él a kornyezetet illetően, ami szükségszerűen egyszerűsítésekkel jár.
 1. a befektetők a portfóliók várható hozamát és szórását egy periódusnyi időtávra becsülik
 2. a befektetők kockázatkerülők
 3. Bármely befeketető tetszőleges mennyiséget vásárolhat
 4. Létezik egy olyan kockázatmentes kamatláb, amely mellett kölcsönt nyújtani és kölcsönt felvenni egyaránt lehet
 5. A kockázatmentes kamatláb minden befektető számára azonos
 6. Az adók és tranzitköltségek lényegtelenek
 7. Az információk szabadon és gyorsan elérhetők
 8. Azonosan itélik meg az értékpapírok várható hozamát, szórását
A CAMP világában a helyzetek egyszerűek. Mindenki uganazokkal az információkkal rendelkezik és mindenki azonosan ítéli meg az értékpapírokkal kapcsolatos kilátásokat. A befeketetők munkája lényegében két, jól elkülöníthető szakszból áll. Először meg kell találniuk a kockázatos eszközök legjobb kombinációját, a legjobb portfóliót. Másodszor el kell dönteniük, ezt a portfóliót hitelnyújtással, vagy hitelfelvétellel kombinálják-e. Mivel a befektetők azonos információkkal rendelkeznek  és hasonlóan itélik meg az értékpapírok várható hozamát, és a szórását.. Így nem meglepő, hogy a kockázatos eszközök legjobb kombinációja mindenki számára azonos lessz. Minden befektető a kockázatos értékpapírok között azonos relatív arányban osztja szét a pénzét, majd kiegészíti hitelnyújtással vagy hitelfelvétellel annak érdekében, hogy a kockázat és hozam személy szerint preferált kombinációját elérje. A modellnek ez a sajátossága a Szeparációs tételen alapul. Azokba a papírokba amelyek részaránya T portfólióban 0, senki sem fektet be. Ez azt jelenti, hogy az ilyen értékpapírok árfolyamának esnie kellen, ellenkező esetben növekednie. A modellben a tőkepiac akkor lessz egyensúlyi állapotban ha:
 • Minden befeketető minden kockázatos értékpapírból akar egy bizonyos mennyiséget tartani
 • Minden értékpapír aktuális piaci árfolyama azon a szinten lessz, ahol a részvények iránti kereslet éppen egyenlő a kibocsátott és forgalomban lévő részvények számával.
 • A kockázatmentes kamatláb azon a szinten lessz, ahol a kolcsonadott pénzösszegek egyenlőek a hitelként felvett pénzosszegekkel.