Faktorálás:


Áruk, vagy szolgáltatások eladásából származó rövidlejáratú követelések megvásárlását jelenti egy bankban (faktor). Követelésit az exportőr átruházza a bankra és megfizeti a neki járó díjakat; a faktor az alábbi szolgáltatásokat nyújtja ügyfelének:
  • átvállalja a vevővel szemben keletkezett követeléseinek kockázatát
  • fizet, ha a vevő eleget tesz
  • vállalja a követelésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat

A faktorálásnak két típusa ismeretes:

  • a lejárati faktorálás esetén a faktor arra vállal kötelezettséget, hogy a számla esedékességekor – függetlenül a vevő teljesítésétől – a számla névértéke és a faktordíj közötti különbséget kifizeti a cégnek .
  • Finanszírozási faktorálás esetén a faktor a követelés megelőlegzését, tehát a finanszírozását is vállalja. Ilyenkor a cég a számla benyújtását követően azonnal pénzhez jut. A faktor a számla névértékének a faktordíjjal és a kamattal csökkentett összegét fizeti ki. Általában a cég ehhez a csökkentett összeghez sem jut hozzá azonnal teljes egészében, mert a faktor a számla névértékének egy bizonyos százalékát visszatartja az esetleges mionőségi kifogások rendezésére.

Forfetírozás

Halasztott fizetésű banki kockázatot hordozó, külföldi bank kötelezettségével alátámasztott exprtkövetelések visszkereset nélküli megvásárlása.

Forfetírozás típusai:

  • Halasztott Fizetésű Akkreditív
  • Avalizált-, saját-, idegen váltó
  • Hitelfedezeti garancia