Betétgyújtés

A betétgyújtés a bankok legrégibb üzletága. A betéteket különbözőképpen csoprtosíthatjuk.

A betételhelyező személye szerint beszélhetünk:

 • Lakosság
 • Gazdálkodó szervek
 • Intézmények
 • Alapítványok
 • Más bankok
 • Központi bank

A betétek jogi formája szerint beszélhetünk

 • szerződéses
 • saját értékpapír kibocsátásan alapuló konstrukciókról

A betét pénzneme szerint

 • hazai fizetőeszközt
 • külföldi valutát/devizát

Rendelkezésre jogosultságuk szerint

 • névre szóló
 • bemutatóra szóló

A kamatozás módja szerint

 • fix
 • változtatható
 • változó kamatozású betéti ügyletek

A futamidő szerint

 • rövid (1 évnél rövidebb)
 • középlejáratú (1-től 2-5 évig)
 • hosszú lejáratú (2-5 évnél hosszabb)

Szerződéses betétek

A látra szóló betétek (bankszámlabetétek) esetén olyan betétszerződés jön létre a bank és az ügyfél között, amelynek alapján a számla tulajdonosa a számlán elhelyezett pénzösszeg felől bármikor és bárhogyan rendelkezhet és a bank köteles azonnal teljesíteni.

Felmondásos betétek

Gyakorlatilag átmenetet képeznek a látra szóló és a lekötött betétek között. A betétes ugyanis bármikor utasíthatja a bankot kifizetés teljesítésére, de azt a bank csak bizonyos határidővel (5, 7, 14 vagy 30 nap elteltével) köteles teljesíteni.

Lekötött betétek

A pénztulajdonos meghatározott lejáratra köti le, a bank ezután kamatot fizet. A lekötés miatt általában magasabb kamatozású mint a többi konstrukció. A lekötött összeget a betétes gyakorlatilag kölcsönadja a banknak, amelyet az a lekötés ideje alatt szabadon használhat, és amiért a bank a betétesnek kamatot fizet. Ezt ismerik el a legnagyobb kamattal.

A takarékbetét

A bank elismervényt állít ki a betét átvételéről, amelyen azután minden pénzmozgást feltüntet. Befizetés, illetve kivét csak a takarékbetétkönyv bemutatásával lehetséges. A takarékbetét után a bank kamatot fizet, általában meghatározatlan lejáratú, pénzátutalást nem lehet róla teljesíteni.
A takarékbetétek is lehetnek:

 • látra szóló
 • felmondásos
 • lekötött betétek

Értékpapírok lehetnek:

 • rövid
 • közép
 • hosszú lejáratúak

A fizetési forgalom lebonyolítása

 • Készpénfizetések
 • A készpénz nélküli fizetési formák
 • Átutalás
 • Inkasszó (külker!!!)
 • A váltó (avalváltó, rektaváltó, solaváltó, telepített váltó, )
 • Akkreditív (külker!!!)
 • Csekk (külker!!!)