A pénz 

A pénz eredően árupénz volt, a mai pénz az általánosan elterjedt elnevezés szerint hitelpénz. A hitelpénz olyan bankpasszíva, amely betöltheti a forgalmi, fizetési és felhalmozási funkciót. A hitelpénzrendszerben a pénzt a központi bank és a kereskedelmi bankok termelik.
Eredetét tekintve lehet:

 • jegybankpénz és kereskedelmibank pénz
Formáját tekintve lehet:
 • készpénz és bankszámlapénz
A készpénzt a jegybank bocsájtja ki a keresekedelmi bankok nem termelnek készpénzt.
A bankszámlapénz lehet:
 • szűken értelmezett pénz – készpénz és a látra szóló betétek
 • tágan értelmezett pénz – a szűken értelmezett pénz + a határidős betétek

A pénztermelés mechanizmusai

A gazdaság egészét szektorokra osztjuk fel:

 • vállalatok
 • lakosság
 • államháztartás
 • bankrendszer
 • külföld
Pénzügyi szférában 3 szféra létezik:
 • központi bank
 • vállalatok közötti pénzforgalmat lebonyolító kereskedelmi bankok
 • egyéb pénzintézetek: takarékpénztárak, biztosítók
A pénzteremtés 2 alapvető módja:
 • Hitelnyújtás
 • A külföldi fizetőkeszköz vásárlása

Nem minősül pénzteremtésnek, ha a bank átrendezi aktiváit.

A pénzmegsemmisülés módjai

 • Hiteltörlesztés
 • Külföldi fizetőeszköz eladása

Pénzteremtés a kétszintű bankrendszerben

Kétszintű bankrendszerben a bank ügyfelei megbízásait vagy saját, vagy csak jegybankpénz felhasználásával tudja teljesíteni. 2 esetet különböztetünk meg.

 • Ugyanaz a kereskedelmi bank vezeti mindkét ügyfél számláját így a fizetés a kereskedelmi bankon belül történik.
  1. A pénzforgalomba akkor kell bekapcsolódnia a jegybanknak, ha az egymással fizetési kapcsolatban álló A és B vállalatnak nem ugyanannál a kereskedelmi  banknál van a számlája. A banknak kellően likvidnek kell lennie a jegybankpénzben, hogy eleget tegyen a fizetési megbízásnak.
  2. Ha a betétes készpénzt igényel a betéte terhére akkor vagy közvetlenül saját készletéből tudja kielégíteni, vagy előbb a jegybanki tartalékai terhére kénytelen készpénzt igényelni, ekkor egyúttal bankjegy kibocsátás is történik.

Ha a kereskedelmi banknak sem a pénztárában, sem a jegybanknál vezetett számláján nincs elegendő jegybankpénz, a kereskedelmi bank jegybanki hitel felvételére kényszerülhet.