Egyensúlytalanság az árupiacon

Egyensúlytalanság az árupiacon

(A) pont kamat-koordinátája (iA) < (i1)
Mint az előbb: i alacsony →I ↑ → AD ↑ → Y ↑
Akár rugalmas áras, akár keynesi
(i1) →fix ktsg alacsony (Konjunktúra)
(B) pont egyensúlyinál (i2) magasabb (iB)

 • i magas →I ↓ → AD ↓ → Yr
 • fix költség nagy → dekonjunktúra

Alkalmazkodás egyensúlyban lévő áru-, és egyensúlytalan pénzpiacon

Alkalmazkodás egyensúlyban lévő áru-, és egyensúlytalan pénzpiaconsulytalan-penzpiacon

1. A pénzpiaci kínálattúlsúly következményei árupiaci egyensúly esetén

Az árupiacon: az erők kiegyenlítik egymást, onnan nem indulhat változás.
A pénzpiacon jelentős  M > L → i ↓

A kiinduló helyzet jellemző következményei:

 • nem-spekulatív pénzpiac hatása: i ↓
 • spekulatív pénzmozgások:
  • hossz-spekulánsok száma ↑
  • besszőrök száma ↓

Spekulánsok nem egyformán döntenek:

 • eltérő információs szint
 • differenciált értékrend
 • különböző kockázatvállalási készség

Konstans M: de a spekulánsok által kínált M ↑ L2 ↓ (nagyobb effektív M, kisebb L2 →kevesebb M pihen a pénztárakban)
Spekuláció kezdetben fokozza M > L-t
Önmagukat megvalósító anticipációk
(iA) → (iB) egyetlen „ugrás”: nincs idő (YrA) módosítására: egy abszcissza-értékhez két ordináta nagyság tartozik.
(B) helyzetbe kerül a gazdaság.
A kamatláb módosulása szükségszerűen felborítja az árupiaci E-t.

A csökkenő kamatláb

 • növeli a beruházási kedvet és X-t → I ↑ → I > S → árupiacon felborul E→ AD > AS
 • i-költség ↓ → ∏ ↑
 • mindkettő: termelés ↑ → a képződő többletjövedelemből ↑ C

A gazdaság → a (C ) pontba: (YrC) → L1 ↑
A pénzpiac – az árupiaci visszacsatolás hatására – közelít E-hez.
A pénzpiac M > L mértéke ↓, de nem szűnt meg
i tovább ↓ (iD)-re, a gazd → a (D) pontba (YrD; iD)
A pénzpiac ismétlődő impulzusai → árupiac reakciói → mindkét piac egyidejű E-a (YrE; iE)
A pénzpiac konjunkturális impulzusokat bocsát ki: → i folyamatosan ↓
Mivel M > L fokozatosan csökken → impulzusok gyengülnek
Alkalmazkodás az A, B, C, D….E „útvonalon” (Yr) és (i ) értékek tetszőlegesek
(C) pont kerülhet a gazdaság túlreagálása következtében az IS görbe fölé is, de már akkor is bekövetkezhet egy újabb i-↓, amikor még árupiac nem került E-be
A változások elvileg folyamatosak is lehetnek.

2. A pénzpiaci kereslettúlsúly és az árupiaci egyensúly következményei

(F) pont: árupiaci E → pénzpiaci L > M

A pénzpiaci állapot tipikus következményei:

 • nem-spekulatív pénzpiac: i ↑
 • spekulációs szféra:
  • hossz-spekulánsok száma ↓
  • besszőrök száma ↑

Együtt: → i ↑ → dekonjunkturális hatás
i az (iF) szintről (iG)-re ↑
i ↑ következményei:

 • spekulánsok közül néhányan már i ↓-re, hosszra → L2
 • I ↓ → I < S, felbomlik árupiac E-a → AD < AS (rugalmas áras modellben p is ↓ )
 • költségszint ↑

Következmény: ∏ ↓, → termelés ↓ → (H) pont
Árupiac (iG) mellett ismét pillanatnyi E-ba kerül, (YrH)-nál
A pénzpiac L > M-a csak ↓, de nem szűnt meg → i ↑ (iI)-re
Gyengülő intenzitással ismétlődnek az előző folyamatok → (YrE; iE)