Hátrányai:

 • Nagyon összevont, nagyon összevont képet ad a gazdaságról
 • IS-LM rendszerben a folyamatok nem a valós, logikai időben mennek végbe
 • Ellentmondóak a modell alapvető pontjai az IS ill. LM görbék szemlélete között
 • Vegyes információkkal dolgozik
 • Csak a hatékony piacok jelennek meg

Az IS-LM rendszer előnyei:

 • Egyszerre képes bemutatni, kezelni az áru- és pénzpiacról induló önszabályozó mechanizmusokat, azok kölcsönhatásait
 • Képes viszonylag pontosan és időben jelezni az ”előjelváltást”
 • Megnyitotta új elemzési lehetőségek sorát
 • Könnyen ábrázolható vele a monetáris politika hatásmechanizmusát
 • Képes a költségvetési politika hatásainak vizsgálatára, kimutatására is
 • Fontos információval szolgál a monetáris és fiskális politika hatékonyságával kapcsolatban
 • Kimutatja az állam által indított beruházásokon kívül az árupiac egyensúlyának érdemi befolyásoló tényezőit, az állam egyéb célok érdekében eszközölt költekezési illetve a nettó exportot
 • Az aggregát kereslet függvénye levezethető a modell feltételeiből
 • Az árak szerepére, alakulására vonatkozó feltevésekből képes bemutatni az érvényesülő mechanizmusokat
 • Kibővíthető a munkapiac automatizmusaival, illetve a reálbérek alakulását meghatározó mechanizmusokkal
 • Megragadható vele a globális munkanélküliség, illetve a munkapiac kereslettúlsúlya esetén a betöltetlen munkahelyek nagyságrendje
 • Nyomon tudja követni az adópolitika egyes lépéseit, az adókulcsok emelésének vagy csökkenésének a reálszférára gyakorolt hatását
 • Fontos a fiskális és monetáris lépések költségkihatásának és a gazdaság megnövelt adózó képességének az együttes kezelése tekintetében
 • A folyamatokat, hatásokat összességében 11 egymással logikai kapcsolatban lévő koordináta-negyedben fogja össze