Változó jövőbeli változásának várható üteme hogyan viszonyul a múltbeli változásának mértékéhez

εexp= ge/ga

A gazdaság

  • stabil, ha: ε < 1
  • ingatag, ha: ε > 1

Alaphelyzet: D > S

  • Neokl (statikus) válasz: → p­ ↑→ D↓ → S ­ ↑→ E-súly
  • Dinamikus: intertemporális helyettesítések: → D↑­ (előrehozzák) → S ↓ (elhalasztják) →E-súlytalanság↑ ­
Rövid távú: közvetlenül következő időszak változóira irányul, feltételek (erőforrások) változatlansága mellett
Hosszú távú: olyan időszak változóinak becslése, amelyben már a feltételek (erőforrások) várható változása is megjelenik (népesség, képzettség, de legfontosabb I; K)

RTV függ mások HTV-jétől. (Meglévő kap kihasználása függ I-októl)