A Robbins-modellből következik ennek E-súlya (Termelési lehetőségek határa → teljes fogl)

Keynes - A magánszféra keresleteCournot (1838): „ a gazdasági rendszer egyes részeire vonatkozó problémák teljes és szigorú megoldása szükségképpen megköveteli, hogy az egész rendszert figyelembe vegyék.”
Neoklasszikus hiba: K0 mellett L-piac egyedül teljes E helyzetébe kerülhet, holott DL származékos!

Keynes

  • DL származékos! → AD a lényeg
  • Megegyezés nominálbérben és nem reálbérben
  • Szakszervezetek: w lefelé nem változhat

Ezek következtében:

  • MPL = w/p helyett
  • MPL*p=VMPL = w

Konklúzió: AD korlát és wnom rögzítése miatt nem lehet Ef és Ypot!