Objektív tényezők

 • Reáljövedelem
 • Bruttó és nettó jövedelem közötti arány
 • Tőkeérték váratlan változásai
 • Időpreferencia (jelenlegi és jövőbeli javak cserearánya)

p nem szerepel, mivel Keynesnél alig változik! (Árjelzéses modellekben fontos a szerepe)

Szubjektív tényezők

 • Tartalék előre nem látott esetekre
 • Tartalékolás a jövedelem és szükségletek közötti arány megváltozásának esetére (öregkör, gyermeknevelés
 • Kamat és értéknövelés élvezése
 • Függetlenségérzet
 • Manőverezési alap üzleti vállalkozáshoz, spekulációhoz
 • Örökség hátrahagyása
 • Fösvénység

Alapvető lélektani törvény

Kamatláb alig hat MPC-re közvetlenül ↔ neokl és S-re, de I-n keresztül – közvetve - erősen! (131)

„Minél nagyobbak jövedelmeink…. annál nagyobb a rés jövedelmeink és fogyasztásunk között” (125) „.. a munkanélküliségnek akkorának kell lennie, hogy a társadalom kellő szegénységben maradjon.” (126)