1) Eltérés a neoklasszikus felfogástól

Vállalatok az ex post információk kiegészítésére anticipációkat fogalmaznak meg!

2) K nem produktiv

  • Nincs MPK ! (Helyette MEK)
  • Y tehát L-től függ!
  • L-piacon nem valószínű Ef
  • K-állomány növekedését (I) nem szabályozza i!

Mindezek következtében a foglalkoztatás költsége w-n kívül i, R és norm is!

3) A gazdaság D-korlátos

Say tv: „… ezen alapul az egész klasszikus elmélet, és nélküle összedőlne.”
A Say-törvény K szerint nem érvényesül: a tényezőtulajdonosok több tényezőt adnak el, mint amennyinek az árából fogyasztási cikkeket kívánnak vásárolni

      K*MPK + L*MPL = K*pK + L*pL

1

                AS                         Y > AD

Az eltérést nem a neoklasszikus felfogás szerint értelmezett megtakarítás idézi elő!

D (Aggregate Demand) aggregát kereslet

Az áruknak és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet adott időszakban, anticipált árak mellett a vevők meg kívánnak vásárolni, és képesek is arra

AS (Aggregate Supply) aggregát kínálat

Az áruknak és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet adott időszakban, anticipált árak mellett a termelők hajlandók előállítani és piacra vinni

  • Mindkettőt – az aggregálás miatt – pénzben fejezi ki K, de ennek ellenére elméletében is mint reálnagyságok fontosak!
  • Természetesen nem lehet reál-E-súly monetáris E-súly nélkül!
  • AD és AS konkrét értéke egyaránt anticipált áraknál jelenik meg, de ennek ellenére K-nél nem az árszínvonal alakulásának függvényei!
  • Kibocsátás a termelési lehetőségek határán belül van, a termelés bővíthető a ki nem használt tényezők bevonásával
  • Tegyük fel, hogy a kormány ismerteti programját, miszerint a deficitet vállalva többet költ árukra, emeli a jóléti transzfereket, csökkenti a SzJA-t
  • A vállalatok felmérik ezt, anticipálják az ΔAD1-t és ­↑AS-t