• Csak magánjavak
  • Robbins modell - Strukturális egyensúlytalanságNem számol az extern hatásokkal: egyes gazdasági szereplők haszon és költség függvényei csak így látszanak függetlennek!
  • Dichotomikus pénzelmélet

M0*Vc = Tpot *p0
Ha M ­ ↑→ M1-re
M1*Vc = Tpot*p1

p-k ugyanabban a mértékben változnak, mint M

  • Homogenitási posztulátum: Di és Si csak az árarányok függvénye. (Budget helyzete nem módosul, ha minden áru ára és Y ­ ↑↓ 10%-kal, egyik áru D-e sem változik.