Mikroökonómia

A gazdaság mikroegységeinek viselkedését, érdekeit, döntéseit, tranzakcióit írja le.

Makroökonómia

A nemzetgazdaság egészének működését vizsgálja.

A mikroökonómia által vizsgált kategóriák, folyamatok

  • A háztartásokkal kapcsolatosan: jövedelem, megtakarítás, tényezőkínálat,
  • A vállalati szférában: kibocsátás, költségek, bevételek, profit, kínálat
  • Egyetlen termék piacán: piaci kereslet, kínálat, ár

Makroökonómia által elemzett kategóriák, folyamatok

  • A mikroökonómia kategóriái - nemzetgazdasági szinten: nemzeti jövedelem, GDP, fogyasztás, nemzetgazdasági megtakarítás, összes beruházás, aggregát kereslet, aggregát kínálat
  • A kizárólag nemzetgazdasági szinten értelmezhető kategóriák: gazdasági egyensúly, növekedés, pénz, árszínvonal, infláció, valuta-árfolyam, bankrendszer, foglalkoztatottság, munkanélküliség, külkereskedelmi és nemzetközi fizetési mérleg, vámok
  • Az állam gazdasági szerepe: gazdaságpolitika, költségvetési- és adópolitika, nemzetgazdasági terv, Széchenyi terv: költségvetési célok.

Vegyes gazdaság

Az állam és magánszféra kölcsönhatása, piackonform eszközökkel irányított piacgazdaság: Információk, Monetáris feltételek, Gazdasági tevékenység jogi szabályozása.