A fizikai és biológiai környezet tapasztalható romlása miatt a környezet fogalmát a természet és az ember alkotta anyagi világra korlátozzuk.

Környezeti elemek

 • Levegőburok (atmoszféra)
 • Vízburok (hidroszféra)
 • Talajtakaró (pedoszféra)
 • Kőzetburok (litoszféra)
 • Az élővilág színtere (bioszféra)
 • Az emberiség "szférája" (antroposzféra)

Szekszárd vidékének természeti és kulturális környezeti értékei. Főiskolai oktatási segédanyag , szerk.: dr. Endrédi Lajos. (gutenberg.ipf.hu/edok/szekszard/környezet.htm)

Természetvédelem

A természetvédelem célja a tudományos vagy kulturális szempontból legjelentősebb természeti értékek megőrzése, fenntartása és bemutatása. A természetvédelem ennek érdekében arra törekszik, hogy:

 • legyen megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz, tiszta és egészséges levegő;
 • maradjon fenn a talaj termőképessége;
 • maradjanak el a természetes környezetet terhelő beavatkozások, illetve a káros hatások kivédéséről gondoskodjon;
 • a vadon élő növény- és állatfajok állományát fenntartsa és védje;
 • a veszélyeztetett fajok és egyéb természeti értékek védelmére védett területeket létesítsen;
 • az üres területekkel takarékosan gazdálkodjon.

Környezetvédelem

A környezetvédelem az ember által okozott, vagy okozandó kár minimalizálását jelenti a természetes és mesterséges (épített) környezet, azaz az ember érdekében.

Környezetgazdálkodás

A természetes és az ember alkotta környezetnek

 • hosszabb távra szóló hasznosítása,
 • tervszerű fejlesztése,
 • hatékony védelme

a természet ökológiai egyensúlyának tartós fenntartásával és a társadalom igényeinek figyelembevételével.