Információtartalom vázlata

 • A marketingkoncepció lényege
 • Az egységes vállalati arculat tartalmi elemeinek meghatározása – filozófia, küldetés
 • A S.W.O.T. analízis

A marketingkoncepció lényege:

Az üzletpolitikájukat a vállalatok különfééle koncepciók szerint szervezhetik, attól függően, hogy milyen vállalati vagy társadalmi értéket képviselnek

Koncepciók fejlődése:

A tömegtermelés kialakulásától egészen az 1950-es évek végéig a termelési koncepció létezett, melynek legfőbb jellemzője a termelés bővítése volt. Az 1960-as  években egy  uj szemlélet jelent meg, a termékkoncepció. A hangsuly a termékfejlesztésre, a minőség javítására tevődött át. A fejlődést tekintve a  harmadik szemléletmód az értékesítési koncepció, melynek domináns jegyeit már az 1970-es években is fellelhetjük, azaz a meglevő termékek  (néha agresszív befolyásolással történő értékesítése.) Az 1980-as években jelenik meg a marketing orientáció, mely a fogyasztók szükségleteiből, igényeiből indul ki. Az 1990-es évek elejétől pedig a társadalomközpontú marketing szemlélet lett az uralkodó.

A marketing koncepció:

A célpiac azon részének a fogyasztói szükségletéből indul ki, amelynek igényeit a konkurrenciától hatékonyabban, ill. hatásosabban próbálja kielégíteni. Cél a minél nagyobb profit realizálása a fogyasztói elégedettség révén.

Ez a koncepció egy hosszútávú előretekintést jelent, mert az elégedett fogyasztó visszajön, ujravásárol a cég termékeiből, és ezzel továbbnöveli a vállalat profitját.

A marketingszemlélet alappillérei:

 • Piacközpontúság: minél jobban meg kell  ismerni a piac igényeit, és a lehető legjobban kielégíteni, de ehhez meg kell határozni a célpiacot, azt, hogy kinek akarunk értékesíteni
 • Vevőorientáció: a vevő igényeinek megjelenése a termék tervezésétől a fogyasztóhoz való eljutásig
 • Koordinált marketing: egyrészt a belső marketing feladatoknak – termékpolitika, árpolitika, eladás, reklám – összhangban kell  lennie a fogyasztó számára: másrészt a marketingfeladatokat a vállalat más részlegeivel, - pénzügy, K+F  is össze kell egyeztetni
 • Társadalomközpontú marketingkoncepció: A marketingkoncepció alkalmazásakor a vállalatok újabb problémával találják szemben magukat: környezet szennyeződés, természeti erőforrások kimerülése, stb. Egyre  többen veszik figyelembe, hogy nem csak a profit számít, hanem a hosszútávú cél érdekében az emberre kell összpontosítani.  Ha nincs ember, akkor nincs profit.

Arculat:

 

Az egységes vállalati arculat tartalmi elemeinek a meghatározása

Vállalati arculaton a cég kifelé és befelé irányuló önábrázolását, magatartását, és tudatos megnyilvánulását értjük. Azoknak a vizuális elemeknek az összessége, melyek felismerhetővé, azonosíthatóvá teszik az  adott szervezetet, és megkülönböztetik őt másoktól. A jó vállalati arculat kifejezi a cég céljait, tevékenységét, és hordozza a cégidentitást.

 • A vállalati arculat nem azonos az  image- val.
 • Image = az a kép, ami a vállalatról a környezetében kialakult.
 • CI = az a kép, amit a vállalat magáról kialakít, annak érdekében, hogy az image-ját megváltoztassa.

CI összetevői:

 • lehet tartalmi és formai.
 • Tartalmi összetevő azt mutatja meg, hogy mit tesz a vállalat,
 • míg a formai összetevő azt mutatja meg, hogy hogyan teszi.

Elemei:

 • cégfilozófia, cégkultúra: vállalati név, történet, vezérszlogen, szignál.
 • vizuális elemek: embléma, színvilág, betütipus, stb
 • üzleti kommunikáció: levélpapír formája, márkanév, design, névjegyek,reklámarculat ( csomagolás, címke,  katalogus, honlap, stb.)
 • külső és belső környezet: épületek külső és belső képe
  • parkolás,
  • formaruha,
  • általános atmoszféra

Az arculat kialakításra akkor van szükség, ha új vállalat ujonan jelenik meg a piacon

Arculat váltásról akkor beszélünk, ha a vállalatnak valamilyen okból nem felel meg a korábban kialakított gyakorlat.

A CI megjelenésének okai:

 • Innováció felgyorsult, a termék életciklusa lerövidült és olyan termékválaszték jelent meg, tökéletesen helyettesítő termékekből, hogy a fogyasztóknak nehéz piaci döntéseiket meghozni.
 • Gazdaságtalan a vállalat számára egy-egy termék külön márka-image kiépítése

Kialakításának szempontjai:

 • minél markánsabb legyen a kép
 • minél jobban elváljon a konkurens vállalatról kialakult képtől
 • reális legyen

 Az erős pozitív arculat fedezéket nyújt:

 • külpiacra lépéskor
 • új fogyasztói igények érvényesülésekor
 • piaci telítettség esetén
 • konkurencia megjelenés vagy erősödése esetén
 • technológia változáskor

A pozitív vállalati személyiség előnyei akkor jelentkeznek, ha:

 • a vállalat termékei könnyen helyettesíthetők
 • csomagolásnak kiemelt szerepe van
 • vállalati termékskála gyorsan változik
 • alacsony műveltségű vevő
 • földrajzilag vagy szervezetileg erősen tagolt a vállalat.

A SWOT elemzés:

A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük valamely piaci iparág, piac, üzlet, termék stb.életképességét, ill. megfigyelhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. Ez az elemzés leggyakrabban az  üzleti terv részét képezi, bankok vagy befektetők számára készül, hogy láthatóak legyenek az üzleti tervben a megtérülés esélyei ill.arányai.

A SWOT egy angol mozaikszó, amely 4 kezdőbetüből áll össze.

 • erősség
 • gyengeség
 • lehetőség
 • veszély

A SWOT elemzés magyar megfelelője a GYELV elemzés

 • Gyengeségek: belső tényezők, olyan dolgok, amelyek nem jól működnek, de lehet rá befolyás, hogy jobb legyen. Ennek okai lehetnek:
  • belső viszályok
  • képzetlen munkaerő
  • gyenge image
  • elavult termékek,
  • értékesítési rendszer
 • Erősségek:belső tényezők: pozitív dolgok, amelyek jól működnek, és van befolyásolási lehetőségünk, annak érdekében, hogy még jobban működjenek.
  • lehetünk jobbak a versenytársaknál,
  • alacsonyabb költséggel dolgozunk,
  • fejlett technika,
  • jó minőség,
  • jó image,
  • jó értékesítési rendszer.
 • Lehetőségek: ezek külső tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve ki tudjuk használni az erősségeinket,
  • gyors piaci növekedés,
  • új technológia,
  • külpiaci nyitás, 
  • magas márkahúség.
 • Veszélyek:olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelentenek. Ilyenek lehetnek:
  • külföldi versenytárs megjelenése a piacon,
  • új helyettesítő termékek bevezetése,
  • új technológia,stb.

Amikor elemzést végzünk a SWOT elemzés céljából, akkor arra kell törekednünk, hogy felismerjük azokat a tényezőket, amelyek  kapcsolatban állnak vállalkozásunk stratégiáival. A kiértékelést alapos munkával kell elvégezni, és preventiven kell fellépnünk a stratégiánkat negatívan befolyásoló körülményekkel szemben.