Döntés:
választás a jövőre vonatkozó cselekvési változatok halmazából

Döntések csoportosítása informáltság szerint:

 • biztos (lineáris programozás)
 • kockázatos (döntési-fa, döntési-mátrix)
 • bizonytalan (maxi-min, maxi-max, minimum regret elv, Hurwitz-kritérium, Laplace-elv)

Vezetői döntések:

 • dönteni mindenkinek kell
 • a döntés nem vezetői privilégium
 • DE!
 • vezetői kompetencia
 • a vezetői döntések hatása

Döntéselméleti megközelítések:

 • "közgazdasági ember" koncepció:
  • világosan definiált kritériumai vannak
  • egy változat esetén valamennyi eredmény biztosan bekövetkezik
  • ismeri az összes információt
  • képes értékelni, értékkülönbséget megállapítani
  • van akkora önfegyelme, hogy a legjobb osztályzatot kapott variációt választja
  • vállalatokra, egyénekre nem igaz
 • lineáris programozás:
  • optimális döntések
  • operáció kutatás
  • objektív racionalitás:
   • a kritériumok állandóak
   • minden alternatíva megismerhető
   • minden alternatíva értékelhető
   • a legjobb alternatíva kiválasztható
 • "adminisztratív ember" koncepciója:
  • az alternatívákra és korlátokra vonatkozó emberi ismeretek korlátozottak
  • az emberek a valós világ egyszerűsített, rosszul strukturált szellemi absztrakciója alapján cselekszenek
  • nem optimalizálásra, hanem kielégítésre törekszenek
  • az egyéni elvárási szintek le és föl mozoghatnak
  • túlságosan bonyolult a környezet, hogy teljesen megismerhesse a döntéshozó
  • kielégítő, könnyen számszerűsíthető, rövid időn belül bekövetkező eredményekre koncentrál
 • "Skinner-féle" modell:
  • azt a viselkedést ami a jutalomhoz vezet, megismétlik az emberek
  • a leghatékonyabb erősítők, amelyek a legközvetlenebb kapcsolatban vannak a döntéssel
  • erősítések megszakításokkal magasabb szinthez vezetnek, mint ha egyszerre következnek be
  • pozitív erősítés hatékonyabb mint a negatív
 • fokozatos hozadék modellje:
  • kevés információ a cselekvési változatok és az eredmények kapcsolatáról
  • a cselekvési változatok hasznosságát nem lehet összehasonlítani
  • fontos potenciális kimenetek figyelmen kívül hagyódnak
  • modell: cselekvési változatok összehasonlítása azokkal az eredményekkel, amelyek hasonló CSV-ból származnak
  • lassú változási folyamat
  • komplex környezet problémáival meg lehet birkózni
 • Garbage can döntési modell:
  • szervezett anarchia
  • a szervezet a problémák, a megoldások, a döntéshozók, és a választási lehetőségek gyűjtőhelye
  • össze vannak keveredve, várnak a megoldásra
  • elemek együttállása előre jelezhetetlen
  • a döntések nem lineáris folyamat eredményeképpen születnek
  • egyidejű rendelkezésre állás
  • döntés= választás
 • humanisztikus modell:
  • nem a valóság a lényeges, hanem az, hogy mi van a döntéshozó fejében
  • az alternatívákat meg kell alkotni
  • az információk hiányosak
  • az információ szerzés drága
  • az információ pontatlan
  • EZÉRT:
  • csak a kvantifikálható információkra figyel
  • csak a rövidtávú eredményekre összpontosít