Kockázati szituációk módszerei

Előfeltevések:

 • A döntéshozó rendelkezik „puha” vagy „kemény” elképzelésekkel a természeti állapotok bekövetkezési valószínűségéről
 • Egy esemény valószínűsége 0 és 1 közötti szám
 • Független eseménynek nem befolyásolják egymást
 • Összefüggő események esetén az egyik bekövetkezése befolyással van a másik bekövetkezési valószínűségére

Egydimenziós döntési szabály(ok):

 • Várható érték elv
 • Alternatívák várható értékei alapján döntünk

Többdimenziós döntési szabály(ok):

 • Várható érték elv a szórással bővítve
 • α>0 kockázatkerülő; α<0 kockázatkereső; α=0 semleges

Döntési fa:

Konfliktusos döntések

Előfeltevések:

 • Játékelmélet: különböző, egymást kizáró célok
 • A döntéshozó nem tudja a következményekre ható tényezőket teljes mértékben ellenőrizni
 • Többcélú maximalizálási probléma

Leíró rendezőmodellek:

Vlek-Wagenaar-féle leíró rendezőmodell fázisai

 • Problémafelismerés
 • Megvalósítható cselekvési változatok feltárása vagy megtervezése
 • Megvalósítható cselekvési változatok felsorolása
 • A későbbi cselekvések lehetőségeinek és eredményeinek kutatása
 • Hasznosságbecslés és kvantifikálás
 • A változatok átfogó értékelése és választás a cselekvési változatok között
 • A választott változat bevezetése
 • Adaptív vagy helyesbítő változtatásokra vonatkozó aldöntések
 • A választott változat tényleges eredményeinek megfigyelése, konklúziók