• Egyéni döntéshozatal modelljei
 • Szervezeti döntéshozatal modelljei

Egyéni döntéshozatal modelljei

 • Klasszikus racionális modell:

  • konzisztens döntéshozó
  • hasznosságmaximálás
  • kritika: nem lehetséges minden alternatíva azonosítása
  • nincsenek pontos célok, nem képes az ember az alternatívák rangsorolására
 • korlátozott racionalitás:

  • Herbert Simon
  • a kritériumok állandóan változnak
  • az összes alternatíva nem ismerhető meg
  • az emberi agy kapacitása nagyon kicsi azokhoz a komplex problémákhoz képest, amelyeket objektív racionalitással kellene megoldani
  • a probléma rosszul strukturál
  • a legjobb alternatíva nem választható ki
 • Kis lépések politikája:

  • a célok egymással konfliktusba kerülhetnek egy-egy döntési helyzet megoldása közben
  • a megoldások ezen célok különböző keverékeit tartalmazzák
  • az értékek csak abban kontextusban értelmezhetők
  • az érintettek a választással értenek egyet

Szervezeti döntéshozatal modelljei

 • Racionális modell:

  • a döntéshozó a klasszikus közgazdasági megközelítés szerint jár el
  • elemzést állítja középpontba
 • Szervezeti (bürokratikus) modell:

  • Korlátozott racionalitás
  • Szervezeti eljárások, amiket követnek (SOP)
  • Ebből jönnek ki az eredmények
  • Amire nincs szabály, az nagyon lassan megy, a többi általában gyorsan, „automatikusan”
 • Politikai modell:

  • Nincs egy szuperordinált cél
  • Saját egységük helyzetének javítására törekednek
  • Mindenki a saját érdekeit követi
  • Konfliktusok, alkudozás, hatalmi harcok
  • Érdekérvényesítési küzdelem
  • Racionális döntéshozók
 • Viselkedéstudományi modell:

  • Nincsenek racionális döntéshozók
  • Döntésekkel időt nyernek,
  • Egyik helyzetből a másikba „evickélnek”
  • A döntések a korábbi tapasztalatokon alapulnak
  • Részletes elemzés helyett intuíció