Döntés tárgya szerint:

 • gazdasági, pl.: termelési szerkezet, pénzügyi döntések
 • műszaki, pl.: technológiai fejlesztés
 • szervezési, termelés és munkavégzéssel kapcsolatosak

Kihatás szerint:

 • stratégiai, hosszú távú célok elérését szolgálják
 • taktikai, operatív vezetést szolgáló döntések

Megvalósítás időigénye alapján:

 • rövid lejáratú
 • hosszú lejáratú

Döntés jellege alapján:

 • kezdeményező, célja fejlesztési céllal beavatkozni a működésbe
 • alkalmazkodási, külső, belső gazdasági tényezők közvetlen hatásaként születnek

A döntésben résztvevők száma szerint:

 • egyszemélyi
 • csoportos

Előszabályozottság szerint:

 • programozott
 • programozatlan

A döntési szituációk előfordulásának gyakorisága alapján:

 • egyszerű, szokványos, jellemzője, hogy a döntést megelőző helyzet könnyen visszaállítható
 • alapvető, nem szabályosan jelentkeznek

Döntéshozatal során alkalmazott módszer szerint:

 • hagyományos módszerrel, pl.: matematikai programozás
 • nem hagyományos módszerrel, pl.: szimuláció

A vezetői döntéshozatal hierarchikus és tevékenységi területek szerint

A döntéshozatal főbb fázisai:

 • A döntési helyzet felismerése, döntési cél meghatározása
 • A döntés előkészítése, a lehetséges cselekvési, döntési változatok feltárása, felkutatása.
 • Döntés, a változatok értékelése és választás a cselekvési változatok közül.
 • Végrehajtás, a választott változat bevezetése.
 • A végrehajtás ellenőrzése, hatásvizsgálat, helyesbítés.

A döntéselmélet módszertana:

 • Módszertani előfeltevések
 • Normatív és leíró rendezőmodellek

Módszertani előfeltevések

 • Tényinformációk és szubjektív eredetű értékinformációk
 • Döntés: választás alternatívák között
 • Szempont: lényeges tulajdonságok
  • Megkülönböztető képesség
  • A tulajdonság változtatása számottevően befolyásolja az alternatívák teljes hasznosságát a többi tulajdonság változásához viszonyítva

Normatív és leíró rendezőmodellek

Normatív rendezőmodell: (döntési alapmodell)

 • Strukturális jellegű
 • Statikus
 • Összetevők tartalmi vonatkozásait emeli ki
 • Stratégiák és tényállapotok eredményezik a kimeneteket

Leíró rendezőmodell:

 • Döntési folyamatot hangsúlyozza
 • Értékelés döntő szerepét kiemeli

Normatív és leíró rendező modellek: